logo

15 hrdinských činů bude letos oceněno medailí za statečnost

pha msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

V úterý 25. října 2016 budou v prostorách Trojského zámku v Praze slavnostně předány služební medaile a plakety Hasičského záchranného sboru České republiky. Mezi 117 oceněnými budou kromě stávajících a bývalých příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR také zástupci obcí, měst i krajů, ostatních složek integrovaného záchranného systému nebo úzce spolupracujících společností. Oceněni budou také dva zahraniční hosté. Medaile za statečnost civilním občanům uděluje ministr vnitra Milan Chovanec, služební medaile pak generální ředitel HZS ČR genmjr. Drahoslav Ryba.

První oceněnou medailí Za statečnost bude paní Jana Balcárková z Olomouckého kraje, která neváhala pomoci těžce zraněnému muži po dopravní nehodě. Paní Balcárková vytáhla zraněného za oblečení ven z hořícího vozu a za malý okamžik auto explodovalo. Poté dle pokynů operátorky tísňové linky muže resuscitovala a snažila se zastavit jeho krvácení. Svým rychlý, rozhodným a odvážným jednáním s nasazením vlastního života zachránila mladému muži život.

Druhým oceněným medailí Za statečnost bude pan Bohumil Trunda také z Olomouckého kraje. Pan Trunda spatřil kouř valící se z rodinného domu v obci Troubelice. Nezůstal k dané situaci lhostejný a běžel k domu. Když uviděl, že v podkroví jsou lidé, tak je s pomocí žebříku nalezeného na zahradě zachránil. Do příjezdu hasičů pak pomáhal požár v domě sám hasit. Pan Trunda svým všímavým a neohroženým chováním s nasazením vlastního života zachránil dva lidské životy a pomohl uchránit nemalé materiální hodnoty.

Dalšími oceněnými Za statečnost budou vybraní zaměstnanci společnosti Unipetrol RPA, s. r. o., kteří svou odvahou výrazným způsobem přispěli k řešení závažné havárie ethylenové jednotky v srpnu 2015. Konkrétně se jedná o pana Karla Táboříka – operátora a technologa společnosti Unipetrol RPA, který oddělením hořící pece od ostatního zařízení zamezil šíření požáru.

Dále se jedná o Ing. Petra Králerta – velitele Hasičského záchranného sboru podniku Unipetrol RPA, který osobně spustil monitory v místě havárie, čímž zahájil hasební zásah, a dále zajistil včasnou evakuaci všech více než 3000 zaměstnanců do bezpečí.

Oceněno bude i celé zasahující družstvo Hasičského záchranného sborupodniku Unipetrol RPA ve složení: Radek Novotný, Eduard Podešť, Robert Pajer, Tomáš Vyhnálek, Josef Schöpp, Lukáš Eibl, Jan Jurda, Libor Matějovič, Tomáš Novotný a Josef Kučerka. Jmenovaní zajišťovali nasazení mobilní požární techniky a vodních proudů na ochlazování technologických zařízení ohrožených požárem. Díky jejich odvaze bylo zabráněno eskalaci požáru a dalším materiálním ztrátám.

Posledním oceněným medailí Za statečnost bude nadporučík Jan Kvapil z HZS Středočeského kraje, který projevil osobní statečnost a profesionalitu, když při rodinné dovolené ve Španělsku s nasazením vlastního života zachránil tonoucí ženu a pomohl doplavat ke břehu i dalším rekreantům.

Generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR genmjr. Ing. Drahoslav Ryba udělí ještě dalších 102 medailí Za zásluhy o bezpečnost, Čestné medaile, Za věrnost I. stupně a Plakety.

Medaile Za zásluhy o bezpečnost náleží oceněným z řad příslušníků HZS ČR, HZS podniků členů Sboru dobrovolných hasičů a zaměstnanců veřejné správy za dlouhodobé obětavé pracovní úsilí, osobní iniciativu a za zásluhy o rozvoj požární bezpečnosti, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva. Medaile Za zásluhy o bezpečnost obdrží dvacet tři nominovaných. Mezi nimi i starosta města Týn nad Vltavou Mgr. Milan Šnorek jako výraz uznání příkladné spolupráce s jednotkami požární ochrany přispívající např. k efektivnímu fungování krizového štábu města během letošním přívalových dešťů.

Čestná medaile HZS ČR je udělována příslušníkům i občanským zaměstnancům Hasičského záchranného sboru ČR, zaměstnancům Ministerstva vnitra, orgánům požární ochrany v zahraničí, pracovníkům veřejné správy, právnickým osobám i občanům za významnou a dlouhodobou spolupráci s Hasičským záchranným sborem ČR. Čestné medaile budou v tomto roce uděleny dvaceti osmi osobnostem. Jedním ze zahraničních oceněných bude st. bryg. Mgr. Inz. Edward Deberny, okresní velitel Státní požární ochrany ve městě Jastrzebie Zdrój za dlouhodobý podíl na úspěšné spolupráci českých a polských hasičů např. v oblasti záchranářské kynologie.

Plaketa generálního ředitele se uděluje domácím i zahraničním osobnostem za aktivní účast při řešení záležitostí požární bezpečnosti nebo ochrany obyvatelstva. Dále může být plaketa udělena fyzickým osobám za spolupráci s Hasičským záchranným sborem ČR při plnění úkolů. Plaketu obdrží pět oceněných. Mezi nimi také manželé Babičtí za záchranu a poskytnutí první pomoci tonoucí osobě.

Účelem medailí Za věrnost I. stupně je ocenění příkladného plnění služebních povinností příslušníků Hasičského záchranného sboru v délce 30 let. Celkem bude touto medailí oceněno 46 hasičů. Medailí Za věrnost I. stupně bude oceněn za téměř 37 let věnovaných práci v požární ochraně také plk. Ing. Ján Novosad z HZS Jihomoravského kraje.

kpt. Mgr. Nicole Zaoralová, HZS ČR