logo

Během roku zajistili břeclavští kriminalisté drogy za 3,5 milionu korun

jhm msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Při ohlédnutí za pomalu se končícím rokem nelze opomenout práci břeclavských kriminalistů, kteří pracují na úseku „TOXI“. Bohužel drogová scéna v našem regionu stále produkuje nové pěstitele i výrobce omamných a psychotropních látek. Důkazem toho jsou právě výsledky kolegů, kteří se na drogovou problematiku zaměřují.

V letošním roce se břeclavským kriminalistům podařilo objasnit 45 případů a zajistit drogy v tržní hodnotě okolo 3,5 milionu korun. Výsledky jejich práce je tak řadí na první příčky v rámci Jihomoravského kraje.

Nejvíce se tato skupina potýkala s odhalováním pěstitelů a dealerů marihuany, ale její pozornosti neunikli ani výrobci a prodejci dalších návykových látek, především pervitinu. Při výčtu specifik, která provázejí práci na úseku „toxi“, nelze opomenout, že jednotlivé případy jsou náročné jak na dokazování, tak i z procesního hlediska. Z tohoto důvodu je důležité vyzdvihnout pracovní nasazení kriminalistů při získávání poznatků i provádění jednotlivých realizací, ale neméně podstatné je zmínit rovněž odvedenou práci vyšetřovatelů při zpracování spisového materiálu.

Toxi tým se při realizacích často potýkal s mezinárodním prvkem, což je dáno polohou našeho regionu, který se nachází v těsné blízkosti s Rakouskem a Slovenskou republikou. Proto kriminalisté úzce spolupracovali nejen s Celní správou, ale několikrát realizovali případy s Národní protidrogovou centrálou.

Na závěr zbývá dodat, že drogová kriminalita je komplementárně spojená s ostatními rizikovými jevy naší společnosti a negativně ovlivňuje nejen život jednotlivce, ale i jeho bezprostředního okolí. Proto boj proti drogové trestné činnosti vždy byl, je a bude nezbytný a opodstatněný.

por. Mgr. Kamila Haraštová, Policie ČR