logo

Berounští kriminalisté dopadli trojici dealerů pervitinu a kokainu

stc msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

V průběhu měsíce srpna 2017 kriminalisté z toxi týmu obvinili tři osoby z distribuce návykových látek. Těmito případy se zabývali několik měsíců, kdy se jim podařilo rozkrýt tuto trestnou činnost páchanou na našem okrese.

Dva muži ve věku 33 a 36 let byli obviněni z distribuce pervitinu na okrese Beroun, ke které docházelo již od roku 2014. Muži zásobovali drogou toxikomany prodejem drogy za účelem dosažení zisku a pokrytí vlastní spotřeby, neboť sami byli jejími uživateli. Obvinění pocházejí z Berouna a v minulosti mají za sebou trestnou činnost různého charakteru. K jejich zadržení došlo ze strany kriminalistů přímo v Berouně. K trestné činnosti se policistům oba doznali. V současné době jsou obviněni z trestného činu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, za což jim v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody v délce trvání až pěti let. Jeden z mužů je stíhán vazebně.

Třetí muž ve věku 32 let byl obviněn z distribuce drogy kokain, ke které docházelo v průběhu roku 2017 na okrese Beroun. Sám byl rovněž uživatelem této drogy. K jeho zadržení došlo v obci Vráž. Byla provedena prohlídka jeho vozidla, v rámci které byly nalezeny drogy, které budou zaslány k provedení odborných expertíz. Obviněný pochází také z našeho okresu. V případě odsouzení mu hrozí trest odnětí svobody v délce až pět let. V současné době je stíhán na svobodě. V minulosti nemá tento muž na svědomí žádnou trestnou činnost. Jedná se o prvopachatele.

Od začátku letošního roku berounský toxi tým obvinil již dvacet osob z trestné činnosti související s drogovou problematikou. Ve své činnosti i nadále pokračují ve spolupráci s kolegy i z ostatních okresů a krajů.

nprap. Marcela Pučelíková, PČR