logo

Bez hranic 2017 – aneb společné česko – rakouské cvičení

jhc msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Přes dvě stovky nasazených policistů, psovodi se služebními psy, antikonfliktní týmy, mobilní operační středisko, ale i policejní vrtulník byl nasazen v rámci dvoudenního cvičení s Rakouskem. Cvičení pobíhalo od 19. – 20. září v příhraniční oblasti mezi Jihočeským krajem a Horním Rakouskem.

Hlavním bodem této akce byl společný zásah proti českým a rakouským fotbalovým fanouškům, kterému přihlížel i náměstek policejního prezidenta pro ekonomiku brig. gen. Petr Petřík a ředitel KŘP Jihočeského kraje plk. Luděk Procházka v rakouské obci Bad Leonfelden. Ve zbylém čase se pak policisté věnovali přeshraničnímu pronásledování vozidla, kdy použili i zastavovací pás.

„Cílem cvičení bylo především prohloubení spolupráce policejních složek obou států s důrazem na procvičení přeshraničního pronásledování, přeshraničního odvrácení nebezpečí a procvičení společného zásahu. Tento cíl jsme naplnili a těším se na další skvělou spolupráci,“ uvedl brig. gen. Petr Petřík.

Dne 1. května 2016 vstoupila v platnost Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou, kterou se mění a doplňuje Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o policejní spolupráci. Bezpečnostním složkám zúčastněných zemí tak přináší celou řadu nových oprávnění, která mohou aplikovat ve vzájemné spolupráci či samostatně na výsostném území druhého státu.

Přípravou cvičení bylo na rakouské straně pověřeno Zemské policejní ředitelství Horního Rakouska, za českou stranu pověřilo Policejní prezidium ČR Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje.

Děkujeme všem policistům, figurantům a dalším účastníkům za skvěle odvedenou práci.

kpt. Ivana Nguyenová, Policie ČR