logo

Bezohledně a agresivně ujíždějí před policií, marně

khk msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Několik případů agresivního a bezohledného ujíždění před policejní hlídkou eviduje královéhradecká policie jen za předchozích pár týdnů. Obdobné případy zaznamenává veřejnost ze strany médií v rámci celé republiky. V poslední době se u nás v kraji s tímto bezohledným, nezákonným a leckdy i nebezpečným jednáním setkáváme v průměru zhruba ve čtyřech až pěti případech měsíčně. Scénář je vždy téměř stejný a pro řidiče, který vědomě neuposlechne výzvy k zastavení vozidla a cíleně hlídce ujíždí, končí trestem a zcela zbytečnými komplikacemi.

Nejčastěji řidiči před policií prchají z důvodu předchozího spáchání přestupku či trestného činu, ujíždějí s kradenými vozidly a velice často pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky. Vědomě maří výkon úředního rozhodnutí či řídí vozidlo, které má špatný technický stav. či bez technického průkazu.

Nutno zopakovat, že řidiči tak konají vědomě, záměrně neuposlechnou pokynu k zastavení a policisté je jistě nenutí k „honičce“. K ujíždění dochází po zákonné výzvě k zastavení zpravidla na vytipovaném – bezpečném místě, a to v rámci běžné silniční kontroly. Ať se již jedná o namátkovou kontrolu, či o kontrolu vytipovaného vozidla, kvůli aktuálnímu porušení zákona. Rozhodně nejde o „komplikace při předem plánovaném“ zadržení osob, v těchto případech, je naopak „procento útěku“, či pokusu o něj nulové.

Tím, že řidič na výzvu policie k zastavení vozidla nereaguje a bezmyšlenkovitě ujíždí, dopouští se většinou i mnoha dalších protiprávních jednání, jako například neuposlechnutí výzvy, překročení povolené rychlosti, porušení ustanovení dopravních značek a dalších pravidel sil. provozu, až po zavinění dopravní nehody, nebo závažné ohrožení nejen ostatních účastníků silničního provozu. Nejednou se při dopadení řidiče královéhradeckým policistům stalo, že řidič při zastavení slýchal přísné názory a leckdy i nadávky od posádky jeho vozu, že je dost, že zastavil a spolucestující byli rádi, že jejich riskantní jízda, kterou neměli v moci zastavit, skončila. Kvůli zmíněným případům protiprávního jednání mu může v důsledku hrozit pokuta až do výše několika desítek tisíc korun, zákaz řízení nebo postih za trestný čin. U trestných činů můžeme například hovořit o obecném ohrožení na který trestní zákoník pamatuje až 8 letým pobytem za mřížemi. V nejhorším případě může díky svému jednání dojít i ke zranění, či úmrtí osob, což je nejzávažnější následek.

Pro okolí je však vždy počínání prchajícího řidiče velice riskantní, i proto policisté využívají všech možných zákonných prostředků k co nejvčasnějšímu a bezpečnému zastavení vozidla. Ať už se jedná o koordinované řízení sil a prostředků operačním střediskem a využití dalších hlídek, opakované výzvy k zastavení, použití zastavovacích pásů, nebo například zahrazení cesty vozidlem. Dále je například možno (samozřejmě za určitých jasně daných pravidel) využít donucovacích prostředků hrozby namířenou střelnou zbraní, či varovného výstřelu. V krajní možnosti, například tedy v situaci kdy řidič vážně ohrožuje život nebo zdraví osob a nelze-li vozidlo zastavit jiným způsobem a využití předchozích opatření a prostředků bylo marné je krajním řešením použití zbraně.

Na závěr nutno uvést, že absolutně naprostá většina řidičů, kteří v královéhradeckém kraji hlídkám začali ujíždět, či ujížděli a někdy opravdu velmi riskantně, nakonec zákonu neutekli. Potřebnou míru bezpečnosti silničního provozu na našich komunikacích jsme připraveni a odhodláni zajišťovat a ochraňovat tak veřejnost před těmi, kteří narušují zákonné normy samozřejmě i v budoucnu za využití všech našich pravomocí. Protiprávní činnost nelze přehlížet.

mjr. Bc. Jan Čížkovský, Policie ČR