logo

Boj proti drogové kriminalitě pokračuje, další akce na tržnicích v karlovarském pohraničí

kvk msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje pokračuje v boji proti drogové kriminalitě, a to především v příhraničních tržnicích, jenž jsou nejproblematičtější oblastí. V současné době je výkon služby Policie České republiky rozdělen do dvou úrovní. Předně jsou prováděny jednorázové velké preventivní akce, na nichž se podílejí Česká obchodní inspekce, Živnostenský úřad a Hasičský záchranný sbor. Při těchto akcích se jednotlivé složky zaměřují na oblast dodržování zákonných norem určených pro danou konkrétní oblast např. dodržování povinností vyplývajících ze zákona o požární ochraně, ochranných známkách apod.

Další taková preventivní akce se uskutečnila ve čtvrtek dne 7. června 2018 na tržnici na Svatém Kříži na Chebsku, které se účastnilo na čtyři desítky policistů z pořádkové, dopravní a cizinecké policie. Akce se také zúčastnili kolegové ze Spolkové republiky Německo.

Policisté v rámci akce mimo jiné kontrolovali vozidla nebo také cizince, zda pobývají na území České republiky legálně či pravost a platnost jejich cestovních dokladů.

V rámci akce zkontrolovali na čtyři sta osob a více jak sedm desítek vozidel. Ve čtyřech případech byla cizincům dle zákona o pobytu cizinců na území ČR udělena bloková pokuta, a to z důvodu, že neměli u sebe žádný doklad opravňující je k pobytu na území ČR, anebo byl jejich doklad propadlý a tudíž neplatný. V jednom případě zadrželi u cizince Průkaz k pobytu, neboť byl tento doklad veden v evidenci z důvodu zrušení platnosti úřadem Azylové a migrační politiky.

Druhá úroveň výkonu služby spočívá v každodenní přítomnosti uniformovaných složek policie na těchto lokalitách, především v příhraničních tržnicích a jejich blízkém okolí. Cílem opatření ze strany Police ČR jsou systematické kontroly osob a objektů nacházejících se na těchto tržnicích s cílem předcházení a odhalování protiprávního jednání souvisejícího s držením či distribucí omamných a psychotropních látek.

nprap. Bc. Zuzana Týřová, Policie ČR