logo

Branný den pro děti v Kačici na Kladensku

stc msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Policisté z územního odboru Kladno zastoupeni oddělením tisku a prevence, skupinou služební kynologie a obvodním oddělením ve Stochově společně navštívili žáky Základní školy Kačice na jejich branném dni v přírodě, který pořádá vedení školy na rozloučení se školním rokem.

Branný den s preventivním zaměřením se uskutečnil v pátek 9. června 2017 na místním fotbalovém hřišti, na kterém se sešlo šedesát dva žáků od prvního do pátého ročníku.

Policisté pro děti připravili program skládající se z několika částí. Na úvod policistka z oddělení tisku a prevence žáky seznámila s různými nástrahami, kterých se mají vyvarovat v průběhu dlouho očekávaných prázdnin, aby se začátkem září vrátili v plné síle zpět do školních lavic. Zopakovala s dětmi základní dopravní informace k pohybu na pozemních komunikacích, jak se mají chovat jako chodci, cyklisté i spolujezdci. Dále se jednalo o upozornění, aby si děti nebraly od cizích lidí žádné sladkosti, hračky a ani s nikým neodcházely pryč nebo nenasedaly do cizích vozidel, jelikož nikdy nemohou vědět zda se nejedná o zlou osobu, která by jim mohla ublížit. Dalším upozorněním bylo nedotýkat se cizích zvířátek, aby nedošlo k náhodnému zranění. Nebyla opomenuta ani informace týkající se koupání v bazénech a přírodních vodních plochách, aby děti nepodceňovaly svou sílu při plavání ani při různých vodních hrách.

Velkou pozornost si získala policistka ze skupiny služební kynologie, která předvedla výcvik služebního psa. Při výcviku tříletý pes Najk předvedl nejen poslušnost, ale také vyhledávání uschovaných předmětů. Děti služebního psa za svůj výkon při výcviku odměnily bouřlivým potleskem. S velkým nadšením přivítaly sedmiměsíčního čtyřnohého pomocníka jménem Norr, který se musí pro výkon služby teprve vše naučit.

Poslední ukázkou bylo služební vozidlo a předání informací policistou obvodního oddělení, který nejenže dětem ukázal služební pouta, reflexní vestu a zastavovací terčík, ale především protiúderový komplet, přilbu o ochranným štítem a obušek s příčnou rukojetí. Jednalo se o výstroj a výzbroj pořádkové jednotky, kterou používají tak zvaní těžkooděnci při zákroku. Děti s velkým zájmem si tuto výstroj prohlížely, ale většina z nich si i některé pomůcky zapůjčila a vyzkoušela.

Policisté dětem přivezli pro jejich základní školu knihu „Policejní pohádky“ a dvě CD, kde jsou příběhy z knihy zaznamenány. Obsahem této knihy je šestnáct příběhů s preventivní tématikou. Pan starosta dětem přímo na hřišti přečetl jednu z povídek, ve kterém se děti dozvěděly o záchraně chlapce, který se svými kamarády neuposlechl u jezu nápisu „ Pozor, nevstupovat, nebezpečí utonutí“ a při přecházení spadl pod jez, odkud byl následně vytažen. Žáky příběh i čtení pana starosty zaujalo a poté si společně zopakovali, jak se mají chovat, aby se nevystavovali žádnému nebezpečí.

Na závěr byly dětem rozdány křížovky s preventivní policejní tématikou a policejní hlídky se s žáky této školy rozloučily spuštěním světelné signalizace na služebních vozidlech.

Účast policejních zástupců včetně ukázek a předávání informací na branném dni byla hodnocena velmi kladně ze strany vedení školy a starosty obce Kačice. Odměnou byla především radost a nadšení dětí, kteří se zájmem sledovaly všechny připravené ukázky.

nprap. Jana Šteinerová, PČR