logo

Být policistou je výzvou i šancí, v Královéhradeckém kraji hledají nové kolegy

khk msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Největší zaměstnavatel v zemi hledá posily i na Královéhradecku, nabízí praktické výhody.

Šest týdnů dovolené ročně, později výsluhový příspěvek nebo ozdravné pobyty a samozřejmě jistota pravidelného měsíčního příjmu. To jsou jen zlomky výhod, které nabízí svým zaměstnancům Policie České republiky, jíž aktuálně dle průzkumu agentury STEM důvěřuje za poslední čtvrtstoletí nejvíce obyvatel Česka, konkrétně 65 procent. Policie láká nováčky různých věkových kategorií, muže či ženy, nejen na specifické výhody, ale také na zajímavou či v mnoha ohledech respektuhodnou a veřejnosti prospěšnou práci, vhodnou nejen pro čerstvé absolventy středních či vysokých škol.

V Královéhradeckém kraji slouží zhruba 1800 policistů v různých pracovních pozicích. Jde o muže i ženy rozdílných věkových kategorií, mezi nimiž jsou i ti, kteří této práci věnovali celý svůj produktivní život a svého rozhodnutí dodnes nelitují. K významným činnostem policie, která se dotýká všech policistů, patří také prevence.

V praxi se tak zpravidla každý policista potká tváří v tvář se situací, kdy veřejnosti, ale zejména dětem či seniorům pomáhá a radí, jak se nestát obětí protiprávního jednání, trestného činu a jak si počínat v nebezpečných situacích.

Není pochyb o tom, že práce policistů je náročnou, zodpovědnou a prospěšnou službou veřejnosti, která je motivována vzájemnou podporou, respektem, uznáním a důvěrou. Policie v Královéhradeckém kraji přijímá nové posily, jež se stanou nedílnou součástí fungujícího týmu, kterému není bezpečnost osob, jejich majetku, ochrana veřejného pořádku a předcházení trestné činnosti lhostejné.

Délka dovolené, doba služby, finanční příjem a další benefity
Příslušník policie má k dispozici za rok šest týdnů dovolené, což je v porovnání s jinými subjekty veřejné správy bezesporu nadstandardní výhoda. Zároveň lze v odůvodněných případech upravovat časy výkonu služby, což je velkou výhodou pro ženy či muže, kteří pečují o děti.

Služební příjem při nástupu do služebního poměru, tedy základní tarif včetně zvláštních příplatků přesahuje hranici 20 100 Kč hrubého. Už po složení služební zkoušky, tedy po třech letech, však dosáhne policista sloužící na základním útvaru, což je například obvodní oddělení či pohotovostní a eskortní oddělení, na příjem okolo 25 000 Kč hrubého.

Platná česká legislativa také počítá aktuálně i s tím, že po patnácti letech služby má policista nárok k šesti týdnům dovolené využít i dvoutýdenního ozdravného pobytu. Patnáct let je také hranice, po jejímž překonání náleží policistovi, který by se rozhodl z jakéhokoliv důvodu odejít ze služebního poměru, jasně definovaný výsluhový příspěvek, jenž mu bude vyplácen doživotně. V jisté smyslu se jedná o formu poděkování za službu veřejnosti.

Přijetí do služebního poměru není pro mnohé nic složitého
Policie ČR slouží veřejnosti, a to v mezích a způsoby, které jsou dány platnými zákony. Stejně tak přijetí do služebního poměru či benefity spojené s pracovním angažmá jsou blíže popsány v zákonech. Hlavní podmínkou pro přijetí je úspěšné absolvování přijímacího řízení, které předpokládá zdravotní, fyzickou a osobní způsobilost. Dalšími podmínkami jsou rovněž trestní bezúhonnost a české občanství. Po třech letech služby a úspěšném složení služební zkoušky je policistovi prodloužena délka pracovního poměru na neurčito.

Veškeré podrobné informace jsou uvedeny ZDE.

Abyste se mohli stát policistou, je třeba splnit základní požadavky:
– věk nad 18 let
– bezúhonnost (čistý trestní rejstřík)
– minimálně středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou
– zdravotní, fyzickou a osobnostní způsobilost

Pokud splňujete základní podmínky a trefili jsme se do vaší představy o práci, kontaktujte naše personální pracoviště nebo klikněte na formulář ZDE, vyplňte jej a my se vám ozveme.

Personální pracoviště v Královéhradekém kraji:
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Ulrichovo nám. 810, 501 01 Hradec Králové
tel: 974 522 263
e-mail: krph.nabor@pcr.cz

Územní odbor Hradec Králové
Mrštíkova 541, 500 09 Hradec Králové
tel: 974 526 401
e-mail: hk.int@pcr.cz

Územní odbor Jičín
Balbínova 25, 506 12 Jičín
tel: 974 533 400
e-mail: jc@pcr.cz

Územní odbor Náchod
Husovo nám. 698, 547 45 Náchod
tel: 974 534 400
e-mail: na@pcr.cz

Územní odbor Rychnov nad Kněžnou
Zborovská 1360, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
tel: 974 536 400
e-mail: rk@pcr.cz

Územní odbor Trutnov
Roty Nazdar 497, 541 11 Trutnov
tel: 974 539 400
e-mail: tu.int@pcr.cz

Oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje