darky
logo

Celníci mají nově svou vlastní standardu

pha msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Ve čtvrtek 21. září převzala Celní správa ČR z rukou náměstkyně ministra financí A. Schillerové svůj historicky první prapor. Od roku 1997, kdy byla celní správa zařazena mezi české ozbrojené sbory, jí zástava chyběla, a to na rozdíl od ostatních bezpečnostních složek státu.

Celníci si svoji standartu po konzultaci s nadřízeným ministerstvem financí sami navrhli, přičemž vycházeli z tradice praporů československých legií. Řada legionářů totiž vstupovala po 1. sv. válce do vojensky organizovaného sboru finanční stáže, přičemž její příslušníci spadali od roku 1928 pod Okrskové celní správy a sloužili na hraničních přechodech pod dohledem přednostů tehdejších celních úřadů.

Na jedné straně standarty je na zeleném podkladě vyobrazen její ústřední motiv – sv. Matouš, odedávna uznávaný jako patron celníků. Na druhé straně standarty je uprostřed umístěn velký státní znak ČR, nad ním je nápis CELNÍ SPRÁVA a pod státním znakem je vyšit název státu – ČESKÁ REPUBLIKA.

Prapor je oboustranně lemován trikolorou s lipovými ratolestmi a v jeho rozích jsou stylizovaně prostoupená velká písmena C a S protnutá kopím v jednom případě, v druhém pak proložena brkem. Kopí naznačuje vražedný nástroj, kterým byl ukončen apoštolův život, brk připomíná Matoušovo spisování evangelia.

kpt. Ing. Hana Prudičová, Celní správa