logo

Celníci mají nově svou vlastní standardu

pha msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Ve čtvrtek 21. září převzala Celní správa ČR z rukou náměstkyně ministra financí A. Schillerové svůj historicky první prapor. Od roku 1997, kdy byla celní správa zařazena mezi české ozbrojené sbory, jí zástava chyběla, a to na rozdíl od ostatních bezpečnostních složek státu.

Celníci si svoji standartu po konzultaci s nadřízeným ministerstvem financí sami navrhli, přičemž vycházeli z tradice praporů československých legií. Řada legionářů totiž vstupovala po 1. sv. válce do vojensky organizovaného sboru finanční stáže, přičemž její příslušníci spadali od roku 1928 pod Okrskové celní správy a sloužili na hraničních přechodech pod dohledem přednostů tehdejších celních úřadů.

Na jedné straně standarty je na zeleném podkladě vyobrazen její ústřední motiv – sv. Matouš, odedávna uznávaný jako patron celníků. Na druhé straně standarty je uprostřed umístěn velký státní znak ČR, nad ním je nápis CELNÍ SPRÁVA a pod státním znakem je vyšit název státu – ČESKÁ REPUBLIKA.

Prapor je oboustranně lemován trikolorou s lipovými ratolestmi a v jeho rozích jsou stylizovaně prostoupená velká písmena C a S protnutá kopím v jednom případě, v druhém pak proložena brkem. Kopí naznačuje vražedný nástroj, kterým byl ukončen apoštolův život, brk připomíná Matoušovo spisování evangelia.

kpt. Ing. Hana Prudičová, Celní správa