logo

Celníci našli v kontrolovaném kamionu 5 tun potencionálně nebezpečného kebabu, dalších 11 tun masa zajistili ve skladu

jhc msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Ve čtvrtek 4. října hlídka složená z příslušníků útvaru mobilního dohledu z Celního úřadu pro Jihočeský kraj provedla v katastru obce Dolní Dvořiště kontrolu nákladního vozidla s českou registrační značkou.

Vozidlo řídil polský státní příslušník. Celníci provedli kontrolu nákladového prostoru vozidla a zjistili, že v něm řidič přepravuje veterinární zboží, konkrétně maso určené k výrobě kebabu. U přepravy bezmála pěti tun tohoto zboží nebyla dodržena teplota stanovená pro bezpečný transport tohoto druhu potravin. Příjemce zboží navíc neprokázal, že předem informoval Státní veterinární správu o převozu potravin živočišného původu. Z těchto důvodů celníci okamžitě kontaktovali veterinární inspektory z Krajské veterinární správy pro Jihočeský kraj.

Nadále pracovníci obou složek postupovali v již osvědčené součinnosti. Tu si v praxi vyzkoušeli v několika předchozích případech. Na stopu uvedeného záchytu polotovarů k výrobě kebabu je přivedla předchozí společná kontrola vozidel provedená na konci měsíce července. Díky využití nejmodernější techniky, konkrétně velkokapacitního mobilního rentgenu celní správy, se jim podařilo odhalit přepravu několika desítek kilogramů masných polotovarů. Toto zboží bylo přepravováno v podmínkách, které neodpovídaly stanoveným předpisům.

Na základě dalších indicií pokračovali v kontrolní činnosti, která jim v měsíci srpnu přinesla další záchyt masných polotovarů přepravovaných v rozporu s platnou legislativou. Po záchytu v minulém týdnu a vyhodnocení zjištěných skutečností udělali další krok a odhalili nelegální sklad, ve kterém mělo přepravované zboží skončit. V tomto skladu bylo uloženo zhruba 11 tun mrazených masných polotovarů. Veterinární inspektoři sklad zapečetili a jeho provozovateli zakázali uvádět zboží na trh a jakkoliv s ním manipulovat. V zahájeném správním řízení mu navíc hrozí pokuta až do výše jednoho milionu korun.

Díky výborné spolupráci celníků a veterinárních inspektorů se podařilo zabránit uvedení potencionálně nebezpečných potravin na trh a ochránit tak spotřebitele před případnými zdravotními riziky.​

por. Mgr. Emanuel Breicha, Celní správa