logo

Celníci z Vysočiny odhalili na stavbě 13 pracujících „turistů“

vys msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Třináct nelegálně pracujících zahraničních dělníků odhalila mobilní hlídka Celního úřadu pro Kraj Vysočina na jednom staveništi v centru Třebíče. Kontrolu zde prováděla v součinnosti s Oblastním inspektorátem práce.

Sedm pracovníků bylo z Ukrajiny a šest z Moldávie. Společným prohřeškem byl výkon práce na ukrajinská, polská, či moldavská turistická víza, která zahraniční pracovníky neopravňují k tomu, aby na území České republiky vykonávali výdělečnou činnost.

Zjištěná porušení dále řeší Oblastní inspektorát práce. Tomu, kdo umožní výkon nelegální práce, lze uložit pokutu v maximální výši 10 milionů korun.

Kontrola nelegálního zaměstnávání cizinců je jedna z mnoha kompetencí celníků. Celníci při ní ověřují, zda osoby vykonávají práci na základě pracovněprávního vztahu nebo jiné smlouvy, a zda ji vykonávají v souladu s vydaným povolením k zaměstnání a platným povolením k pobytu. Pokud zaměstnavatel uzavře pracovní smlouvu s občanem EU, má za povinnost o tom informovat úřad práce, a to nejpozději v den jeho nástupu do zaměstnání. Občané ze zemí mimo EU mohou pracovat v tuzemsku pouze na základě platného povolení, osoby s trvalým pobytem povolení mít nemusí.

Pracovníci Celního úřadu pro Kraj Vysočina v roce 2018 dosud uskutečnili 109 kontrol zaměstnávání cizinců a zkontrolovali 342 zahraničních osob. Podezření na výkon nelegální práce odhalili u 50 osob, u dalších 36 osob jejich zaměstnavatel nesplnil informační povinnost vůči příslušné pobočce Úřadu práce.

por. Bc. Richard Zeman, Celní správa