logo

Cena Salvator – ocenění hrdinů nejen z řad složek IZS

zlk msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Pojďme společně ocenit hrdiny, kteří mezi námi chodí a jsou jako my.

Cena Salvator 2015 – Cena hejtmana Zlínského kraje je studentský neziskový projekt pod Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně a letos se bude konat již 13. ročník. Jedná se o tradiční ocenění těch, kteří se svými činy zasloužili o záchranu majetku, zdraví nebo dokonce života jiných. Lidé mohou nominovat své hrdiny v kategoriích Projekty, Občan, Dětská cena a dobrovolné hasiče v kategorii Záchranář. Nominační období končí 8. února.

Ocenění je každoročně udělováno:
1. členům složek integrovaného záchranného systému (IZS) Zlínského kraje
2. občanům i právnickým osobám s bydlištěm, sídlem nebo pobočkou ve Zlínském kraji

Bc. Dagmar Nosálová, cena Salvator 2015