logo

Česká Lípa ocenila strážníky, kteří jsou u tamní městské policie od jejího samotného počátku

lbk msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Městská policie Česká Lípa má za sebou 25 let existence. Při této příležitosti se ředitel MP Vladimír Jeník rozhodl udělit čestné medaile dvěma strážníkům, kteří jsou v řadách městské policie od začátku. Strážníci Jiří Zapletal a Jiří Vyčichlo obdrželi ocenění za věrnost a dlouhodobou službu ve složce MP Česká Lípa. „V uniformovaných a ozbrojených složkách je to tradiční způsob morálního ocenění. Udělovat medaile budeme každoročně, ale vždy jen v podobném rozsahu jako letos,“ vysvětlil Vladimír Jeník.

Během čtvrt století se městská policie proměnila. Vzpomeňme jen na auta, kterými se jezdilo. V počátcích to byl žigulík a favorit, dnes je to Octavia a další vozy značky Škoda s moderní výbavou. Strážníci v devadesátých letech používali psací stroje, dnes mají počítače a chytré telefony s GPS, které jsou online napojené na centrální informační systém.

Nové technologie změnily i městský kamerový a dohlížecí systém, z analogového systému se přešlo na digitální. Zatímco na počátku sledoval výstupy z kamer operační strážník, dnes je u monitorů samostatná obsluha.

Během více než dvou desetiletí se výrazně změnila i legislativa, která upravuje kompetence a povinnosti městské policie. „Oprávnění, která máme, se měnila, takže změny nám přinesly více úkolů,“ shrnul Antonín Doležal, zástupce ředitele MP Česká Lípa. „Mezi úkoly, které musíme plnit, je například dohled nad dodržováním tabákového zákona a kontrola taxislužeb. Naopak ubývá našich oprávnění pro řešení přestupků v dopravě, nicméně kontrola zaplacení parkovného zůstane na nás, to nikdo jiný dělat nebude.“

To, co vidí občané na první pohled, jsou uniformy. V počátcích, kdy neexistovaly centrální dodavatelé, se součásti uniforem nakupovaly dokonce i v tržnicích. Dnes jsou přesně stanovené jednotné prvky, které musí být na stejnokrojích, ušitých z moderních materiálů, například softshellu.

A změna je patrná také na mnohem otevřenější komunikaci s veřejností. Městská policie pravidelně informuje o své činnosti na webu www.mpcl.cz a také na facebooku.

„Vývoj se promítá i do počtu strážníků. Ještě před patnácti lety jich byla polovina z dnešních dvaatřiceti. Po roce 2000 začaly k městské policii nastupovat i ženy, dnes jich slouží sedm,“ vzpomněl Antonín Doležal.

Ať už se moderní technika a výstroj vyvíjejí jakkoliv, základem práce strážníka je schopnost komunikace s lidmi. Dostávají se do nejrůznějších situací, musí umět jednat s lidmi z různých sociálních skupin. Jejich činnost je natolik různorodá, že se ani jeden den nepodobá předchozímu. Spektrum činností vyžaduje často nejen rychlé reakce, ale i odvahu, rozhodnost a schopnost být týmovým hráčem v nebezpečných nebo vypjatých situacích. „Vážím si toho, že máme výbornou spolupráci nejen s Policií České republiky, ale i s dalšími složkami

integrovaného záchranného systému,“ zdůraznil ředitel Městské policie Česká Lípa Vladimír Jeník.

Bc. Eva Vlastníková,, MP Česká Lípa