logo

Český hasič se zúčastnil mezinárodního cvičení „URBAN WATER AID 2016“ v maďarském Szabolcsveresmartu

pha msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Ve dnech 4. – 7. dubna 2017 se v maďarském Szabolcsveresmartu zúčastnil tohoto rozsáhlého koordinovaného cvičení také prap Bc. Jiří Kubeš z HZS hl. m Prahy.

Mezinárodní akce simulovala společnou operaci, zahrnující Water Purification (čištění vody), High capacity pumping (velkoobjemové čerpání), USAR (záchrana a vyhledávání) a Flood Rescue (vodní záchrana).

Cvičení se zaměřilo na aktivaci partnerských států a fázi překročení hranic, samotného nasazení až po deaktivaci a opuštění zasažené země. Procvičovala se i spolupráce s místními úřady a organizacemi zapojených do krizových plánů.

Celkový počet účastníku se pohyboval okolo 400 lidí. Cílem bylo poskytnout komplexní možnosti vzájemné přípravy na skutečnou katastrofu. Prověřit jejich připravenost, krizové plány, spolupráci mezi zúčastněnými zeměmi, využití možnosti zapojení EU mechanismů, jako např. ERCC ( Emergency Response Coordination Centre), vytvořit místo pro mezinárodní koordinaci a řízení operace – OSOCC(On-Site Coordination Centre) a to vše v reálném čase a v reálném prostředí.

Na cvičení byla zařazena skupina pozorovatelů, ve které byl prap Bc. Jiří Kubeš spolu s dalšími 21 kolegy, většinou ze zemí EU. Přítomni byli i zástupci Libanonu, Ázerbájdžánu, Egypta, Gruzie, Alžíru a Tunisu.

Pozorovatelům byla dána možnost blíže se seznámit s Urban Water Aid Projectem, s organizací a přípravou cvičení a dvoudenní návštěvou místa nasazení jednotlivých modulů včetně ukázek jejich práce, techniky a zázemí.

por. Bc. Martin Kavka, HZS Praha