logo

Čeští policisté vedli kurz přípravy členů antikonfliktních týmů ukrajinské policie

Ve dnech 8. – 11. listopadu 2016 proběhl v Charkově první kurz přípravy členů antikonfliktních týmů (AKT) ukrajinské policie, který vedli zkušení policisté z České republiky.

Výcvikový kurz byl pořádán ve spolupráci s Poradní misí EU na Ukrajině (EUAM) a za českou stranu se jej zúčastnili představitelé ředitelství služby pořádkové policie Policejního prezidia ČR – ředitel plk. doc. Ing. Martin HRINKO, Ph.D., MBA a koordinátor AKT pplk. Mgr. Martin KORYČANSKÝ a lektoři z Krajského ředitelství policie ČR Moravskoslezského kraje kpt. PhDr. Lubomír Češek, MBA, z Krajského ředitelství policie ČR hl. m. Prahy npor. Mgr. Michal Vrzal a z Krajského ředitelství policie ČR Jihomoravského kraje por. Bc. Ladislav Peterka.

Školení proběhlo v souladu se změnami a budováním nové Národní policie na Ukrajině. K těm dochází od listopadu roku 2015. Součástí je i nový přístup Národní policie k občanům nejen při shromážděních, demonstracích a jiných masových akcích nebo při zásahu proti agresivnímu davu. Cílem je otevřený přístup k občanům, který mají mimo jiné zajistit členové nově budovaného AKT.

V rámci výcviku byly posluchačům předány informace k fungování AKT a dalších jednotek, které se podílejí na zjišťování bezpečnostních opatření v České republice. Stejně jako v Polsku a na Slovensku, kam byly taktéž předány zkušenosti z práce AKT, se posluchači zapojili do živé diskuze a výměně informací mezi oběma policejními sbory. Ukrajina je tedy třetím státem, kam bylo ze strany českých policistů předáno know-how právě v oblasti fungování AKT. Součástí výcviku byli i modelové situace, kde si ukrajinští kolegové vyzkoušeli práci člena AKT.

Výcvik je plně financován Poradní misí EU na Ukrajině a dlouhodobě přispívá k navázání vazeb mezi oběma policejními sbory. Výcvik policistů bude pokračovat v dalších pěti ukrajinských městech a bude ukončen v Kyjevě v dubnu 2017.

kpt. Ivana Nguyenová, PČR