logo

Čeští policisté vypomáhali svým kolegům v Německu

lbk msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Na základě žádosti kolegů ze sousední Spolkové republiky Německo jezdí policisté z Odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie Libereckého kraje vypomáhat s novou technikou – tzv. vozidlem Schengenbus v rámci problematiky migrace na dálnice v Německu.

Třetí výpomoc v pořadí byla dne 17. září 2017 ve spolkové zemi Sasko, okrese Budyšín, v obci Uhyst am Taucher. Policejní akce spolkové policie – Inspekce Ebersbach byla zaměřená na kontrolu cizinců na dálnici A4 , která vede z německého vnitrozemí až ke státní hranici Polské republiky.

Akce se zúčastnilo více jak desítka policistů Spolkové republiky Německo. Na tuto akci byli přizváni ke spolupráci policisté Odboru cizinecké policie – Oddělení dokladů a specializovaných činností se svým speciálním vozidlem, tzv. Schengenbusem, který je vybaven speciální technikou na odhalování 2padělaných, případně pozměněných osobních dokladů nebo různých úředně vydaných listin. Policisté v Ebersbachu takto vybavené vozidlo nevlastní. Českým policistům byli také nápomocni policisté z Oddělení mezinárodních vztahů Krajského ředitelství policie Libereckého kraje. Pozemní síly a prostředky zainteresované v této akci dále ze vzduchu zastřešovala hlídka ve vrtulníku Spolkové policie.

Při této policejní akci kontrolovali policisté polské nákladní vozidlo, jehož řidič ke kontrole předložil řidičský průkaz Polské republiky. Následnou kontrolou pomocí technických prostředků umístěných v Schengenbusu zjistili, že se jedná o padělek uvedeného dokladu.

Kolegové ze spolkové policie následnou lustrací v evideních přes Společné kontaktní pracoviště v Polsku zjistili, že tato osoba nikdy nevlastnila řidičské oprávnění, čímž se dopustila protiprávního jednání na území Spolkové republiky Německa. Případ již dále dokumentovali němečtí kolegové.

por. Bc. Vladimíra Šrýtrová, Policie ČR