logo

Chodec a řidič na babetě se pohybovali po dálnici D1

vys msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Policisté integrovaného operačního střediska Krajského ředitelství policie kraje Vysočina řešili uplynulý týden dva závažné případy, které se týkaly provozu na dálnici D1. V jednom případě se na dálnici pohyboval podnapilý chodec, který stopoval vozidla. Ve druhém případě se oznámení týkala jízdy muže na babetě.

Ve středu 19. července odpoledne po patnácté hodině jsme přijali na lince tísňového volání 158 oznámení, že na 104. kilometru dálnice D1 ve směru jízdy na Prahu stopuje muž, který je zřejmě podnapilý, protože se nebezpečně motá na okraji dálnice. Jeho pohyb po dálnici tak bezprostředně ohrožoval nejen jeho samotného, ale také další účastníky silničního provozu. Operační důstojník namísto vyslal ihned nejbližší policejní hlídku. Muž se ale k policistům choval velice agresivně a odmítal s nimi komunikovat. Policisté muže vyzvali k prokázání totožnosti a k provedení dechové zkoušky. Muž ale na výzvy policistů nereagoval, a proto ho policisté za použití hmatů a chvatů zajistili. Vzhledem k tomu, že muž jevil známky požití alkoholu, policisté ho eskortovali na protialkoholní záchytnou stanici do Jihlavy, kde se nakonec podrobil dechové zkoušce. Její výsledek byl pozitivní a naměřená hladina dosáhla hodnoty 3,1 promile alkoholu v dechu. Případem se zabývají policisté z dálničního oddělení Velký Beranov. Pětatřicetiletý muž z Jihlavska je podezřelý z několika přestupků.

Další případ, kdy provoz na dálnici ohrožoval řidič na babetě, jsme řešili v pátek 21. července dopoledne. Policisté přijali na lince tísňového volání 158 postupně dvě oznámení. První řidič telefonoval v 9.36 minut a oznamoval, že na 158. kilometru dálnice D1 ve směru jízdy na Brno jede muž na babetě. Podle oznamovatele měl jet pomalou jízdou v odstavném jízdním pruhu, na sobě měl oblečenou reflexní vestu, na hlavě přilbu a za sebou na zádech měl vézt batohy a sušák na prádlo. Další oznámení od jiného řidiče na sebe nenechalo dlouho čekat. O čtyři minuty později telefonoval řidič, který nebezpečného muže na babetě zaznamenal na 160. kilometru dálnice D1 ve směru jízdy na Brno před sjezdem na velkou Bíteš. Hned po prvním oznámení na místo operační důstojník vyslal nejbližší policejní hlídky a o spolupráci jsme požádali kolegy ze sousedního dálničního oddělení v Domašově. Muže na babetě se však na dálnici vypátrat nepodařilo, zřejmě na z dálnice sjel na sjezdu u Velké Bíteše a v jízdě pokračoval po silnicích mimo dálnici. Pokud by ho policisté na dálnici zastavili, musel by se zodpovídat z přestupku v dopravě.

V souvislosti s těmito případy upozorňujeme, že ani chodec – stopař – ani řidič na babetě nemají na dálnici co dělat. Pravidla jízdy po dálnici stanoví příslušná ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích.

Shrňme tedy ty nejzákladnější povinnosti a pravidla:
– Dálnice je pozemní komunikace určená pro rychlou dálkovou a mezistátní dopravu motorovými vozidly, je budována bez úrovňových křížení, s oddělenými místy napojení pro vjezd a výjezd a má směrově oddělené jízdní pásy.
– Na dálnici je dovolen jen provoz motorových vozidel a jízdních souprav, jejichž nejvyšší povolená rychlost není nižší než 80 kilometrů za hodinu.
– Nejvyšší povolená rychlost je zapsána v technickém průkazu motorového vozidla. Je-li nižší než 80 kilometrů za hodinu, nesmí motorové vozidlo nebo jízdní souprava na dálnici.
– Chodci a nemotorová vozidla – například potahová vozidla nebo jízdní kola, nesmějí dálnici užívat.
– Řidič smí na dálnici vjíždět a z dálnice vyjíždět jen na místech k tomu určených. K vjíždění na dálnici a vyjíždění z ní jsou určeny dálniční mimoúrovňové křižovatky. Vzhledem k vysokým rychlostem vozidel jedoucích na dálnici jsou křižovatky zpravidla opatřeny připojovacím a odbočovacím pruhem.
– Řidiči je na dálnici zakázáno otáčení, couvání a vjíždění na střední dělící pás včetně míst, kde je tento středový pás přerušen. Vzhledem k vysokým rychlostem jízdy by byly tyto úkony ohrožením bezpečnosti provozu.
– Řidiči je na dálnici zakázáno zastavení a stání jinde než na místech označených jako parkoviště.
– Vlečení motorového vozidla je na dálnici dovoleno jen tehdy, jestliže je to nutné k jeho odstranění z dálnice.Vozidlo smí být vlečeno jen k nejbližšímu výjezdu, kde musí dálnici opustit. Při vlečení vozidla se nesmí na dálnici vjíždět.

mjr. JUDr. Dana Čírtková, PČR