logo

Chomutovští strážníci zakročili proti výtržníkovi, došlo také na donucovací prostředky

ulk msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Hlídka MP Chomutov vyjela prověřit oznámení, které uvádělo, že v ulici Blatenská nějaký muž vyřvává a do něčeho kope a bouchá. Po příjezdu na místo strážníci spatřili muže, který se zrovna rozbíhal proti domovním dveřím.

Byl tedy okamžitě vyzván k prokázání totožnosti a dle jeho artikulace a stability bylo očividné, že je muž pod vlivem alkoholu, či návykové látky. Popřel, že by měl něco společného s všude rozházenými odpadky a rozbitými dveřmi, ale vzápětí uvedl, že tuto spoušť má na svědomí, jelikož byl rozčílený z toho, že se nemohl dostat do domu. Správcem bylo sděleno, že to není prvně, kdy se i přesto, že má u sebe klíče, snaží dostat tímto způsobem do domu a po rozmluvě s majitelem bude stanovena škoda.

Muž byl vyzván, aby hlídku následoval ke služebnímu vozidlu s tím, že bude předveden na PČR, protože zde hrozilo další narušování veřejného pořádku. Po provedení prohlídky, zda muž není ozbrojen, ale začal rozhazovat rukama, choval se hlučně a útočně a ani po výzvě se muž nechtěl uklidnit, tudíž byl za použití donucovacích prostředků sveden k zemi a byla mu přiložena pouta.

Osoba po prověření nebyla zájmovou pro PČR, tudíž byl muž na vlastní žádost ještě převezen na lékařské ošetření a dále se podrobil dechové zkoušce s výsledkem 2,03 promile. Svým jednáním se stal podezřelým z přestupků – neuposlechnutí výzvy, znečištění veřejného prostranství, rušení nočního klidu a zničení/poškození majetku, což bude předáno k dořešení příslušnému správnímu orgánu MmCh, o čemž byl muž poučen.

MP Chomutov