logo

Cizinec měl v kamionu manipulovat s tachografem, policisté uložili kauci ve výši 100 tisíc korun

vys msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Padesátiletý cizinec – řidič kamionu – je podezřelý z přečinu neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací. Jihlavští policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení. V případě prokázání viny hrozí řidiči trest odnětí svobody až na dva roky, zákaz činnosti nebo propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty.

V úterý 22. ledna prováděli policisté z oddělení silničního dohledu Krajského ředitelství policie kraje Vysočina kontrolu kamionové dopravy na silnici I/38. Krátce před půl druhou odpoledne po silnici projížděl řidič jízdní soupravy složené z tahače a návěsu s polskými registračními značkami. Řidič nákladní soupravy projížděl po silnici I/38 ve směru do Havlíčkova Brodu směrem na Jihlavu. Policisté chtěli toto vozidlo zkontrolovat, a proto jej se služebním vozidlem předjeli a dali mu pokyn k následování na kontrolní stanoviště. Na základě pokynů policisty řidič jízdní soupravy následoval hlídku na kontrolní stanoviště do areálu Celního úřadu pro Kraj Vysočinu k provedení kontroly. V době zahájení silniční kontroly vozidlo prokazatelně jelo. Když nákladní souprava přijížděla za policejním vozidlem ke světelné křižovatce u Tří věžiček, z důvodu červeného signálu na semaforu řidič soupravy musel zastavit. Řidič z vozidla vystoupil a prováděl nezjištěnou manipulaci v blízkosti snímače tachografu. Jak později policisté zjistili, je dáno důvodné podezření, že v tu chvíli ze snímače tachografu sejmul magnet, který do té doby ovlivňoval chod tachografu.

Poté jízdní souprava pokračovala za policejním vozidlem na kontrolní stanoviště, kde policisté řidiče vyzvali k předložení dokladů potřebných pro provoz a řízení vozidla, a také dokladů souvisejících s převáženým nákladem. Při provedené kontrole dat karty řidiče z tachografu byla zjištěna data, která nesouhlasila a byla v rozporu s prokazatelným pohybem vozidla, které jelo na místo kontroly, i když tachograf vykazoval odpočinek. Z tohoto důvodu vzniklo důvodné podezření na použití magnetu na zařízení tachografu, které zkreslilo data vyčtená z karty řidiče a karty vozidla. Magnet při kontrole policisté nenalezli. Policisté provedli u řidiče dechovou zkoušku s negativním výsledkem. Policisté uložili dopravci kauci ve výši 100 000 korun, kauci řidič uhradil.

Policisté z Krajského ředitelství policie kraje Vysočina provedli v loňském roce celkem 3 882 silničních kontrol užitkových a nákladních vozidel a v rámci těchto kontrol zjistili celkem 1 395 různých pochybení. Mezi nejčastější porušení patřily zejména špatný technický stav vozidel, překračování denního limitu doby řízení nebo nedodržení zákonné doby pro odpočinek, překročení nejvyšší povolené hmotnosti převáženého nákladu, a také špatně upevněný náklad. Policisté uložili řidičům za porušení zákonů v oblasti silniční dopravy v průběhu loňského roku celkem 237 kaucí v celkové částce 5 209 500 korun.

Kontroly zaměřené na dodržování všech právních předpisů ze strany řidičů nákladních vozidel budou se stejnou intenzitou pokračovat i v průběhu celého letošního roku. Drobných přestupků, ale i závažných porušení zákona, se dopouštějí čeští i zahraniční řidiči. Řidiči zejména z třetích zemí často nedodržují zákonem stanovené bezpečnostní přestávky a falšují tachografy.

Policisté v rámci provedených kontrol zjišťují také další velice závažná porušení, a to manipulaci s tachografem pomocí magnetu nebo speciálně vyrobeného a nainstalovaného zařízení, které řidič ovládal dálkovým ovládáním a vypínal si tak tachograf v případě potřeby. Kontrolou záznamové karty tachografu policisté také v minulosti zjistili i řadu velmi závažných porušení, kdy řidič jel na kartu jiného řidiče.

Policisté proto v takových případech na místě rozhodují o uložení kauce ve výši 100 000 korun. Pokud řidič kauci nesloží, může mu policista zabavit doklady k vozidlu a k nákladu a zakázat mu pokračování v jízdě. Průběh a výsledek kontroly policisté zadokumentují a případ oznámí příslušnému správnímu úřadu.

mjr. JUDr. Dana Čírtková, Policie ČR