logo

Cizinečtí policisté odhalili na stavbě v Českých Budějovicích 12 nelegálně pracujících cizinců

jhc msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Ve čtvrtek dopoledne proběhla na jednom staveništi v Českých Budějovicích bezpečnostní akce, zaměřená na odhalování nelegálního pobytu cizinců na území našeho kraje a současně na dodržování povinností spojených se zaměstnáváním cizinců v naší zemi, která nesla název CENTRUM.

Před 10:00 hod. na stavbu vyjelo více jak 70 strážců zákona z Odboru cizinecké policie a pořádkové policie, a dále 25 zaměstnanců Oblastního inspektorátu práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu, kteří za více jak dvě hodiny zkontrolovali 284 osob, z toho 105 cizinců.

Výsledkem akce je zadržený padělaný doklad totožnosti Rumunska, kdy za použití dostupné techniky zkoumání pravosti dokladu, specialisté z Odboru cizinecké policie zjistili, že se jedná o celkový padělek. S podezřelým mužem, ve věku 48 let, byly zahájeny úkony zkráceného přípravného řízení. Podezřelý si zároveň převzal sdělení podezření ze spáchání přečinu Padělání a pozměnění veřejné listiny.

Dále muži a ženy zákona zajistili 12 osob ukrajinské národnosti, které na českém území vykonávali pracovní činnost v rozporu se zákonem o zaměstnanosti. Policisté s nimi zahájili úkony dle ust. § 119 odst. 1 písm. b) bod 3 zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky. Dle stejného zákona byl o pěti osob zjištěn přestupek, který vyřešili uložením blokové pokuty.

Uvedení strážci zákona se cíleně zaměřili na českobudějovické staveniště, a jak je patrné nejednalo se o zbytečnou akci.

por. Bc. Milan Bajcura, PČR