logo

Dálniční policisté z Velkého Beranova odhalili dalšího řidiče kamionu, který měl magnet na tachografu

vys msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Policisté z Dálničního oddělení ve Velkém Beranově prováděli v pondělí v rámci běžného výkonu služby kontrolu kamionové dopravy. Odpoledne odhalili na 111. kilometru dálnice D1 ve směru jízdy na Prahu další případ, kdy osmapadesátiletý řidič používal magnet na tachografu svého vozidla k zabránění signálu ze snímače pohybu. Za pomoci magnetu tak měnil zaznamenávaná data na kartu řidiče tohoto tachografu a vkládal do něho povinné bezpečnostní přestávky v jízdě, které ve skutečnosti nevykonal. Tím se řidič dopustil přečinu neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací.

V pondělí 31. července prováděli členové kamion týmu kontrolu kamionové dopravy na dálnici D1. Krátce před půl jednou odpoledne kontrolovali policisté na 111. kilometru dálnice D1 řidiče jízdní soupravy složené z tahače Volvo a návěsu se slovenskými registračními značkami. Řidič nákladní soupravy projížděl po dálnici ve směru jízdy na Prahu a na základě pokynů policisty s vozidlem sjel z dálnice na dálniční odpočívku, tedy v době zahájení silniční kontroly vozidlo prokazatelně jelo. Policisté řidiče vyzvali k předložení dokladů potřebných pro provoz a řízení vozidla, a také dokladů souvisejících s převáženým nákladem.

Kontrolou nákladního vozidla a kontrolou záznamové karty policisté zjistili velmi závažné porušení. Řidič během jízdy prokazatelně používal magnet – tedy zařízení umožňující nelegální manipulaci s tachografem, kdy na kartu řidiče a do digitálního tachografu nebyla zaznamenána jízda, ale byl zaznamenán odpočinek. Magnet policisté zajistili pro účely trestního řízení. Řidiče jsme zadrželi jako osobu podezřelou ze spáchání protiprávního jednání. Případ si převzali jihlavští kriminalisté, kteří ve věci vedou zkrácené přípravné řízení. Muži ještě tentýž den sdělili podezření ze spáchání přečinu neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací. Muž je stíhán na svobodě. V případě prokázání viny hrozí řidič trest odnětí svobody až na tři roky, zákaz činnosti nebo propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty.

Policisté z dálničního oddělení Velký Beranov řešili letos v květnu historicky první případy v České republice, kdy byli řidiči obviněni z přečinu neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací v případě, kdy neoprávněně manipuluje s digitálním tachografem, řeší v současné době policisté Krajského ředitelství policie kraje Vysočina. Na základě stanoviska Nejvyššího státního zastupitelství se takového protiprávního jednání dopouští každý, kdo nezákonným způsobem manipuluje s digitálním tachografem, což vede k bezprostřednímu ohrožení bezpečnosti účastníků silničního provozu. Takové jednání nese velkou míru společenské škodlivosti.

Ve třech zjištěných případech jsou již pravomocné trestní příkazy okresního soudu a obvinění řidiči byli uznáni vinnými a byli odsouzeni k podmíněným trestům odnětí svobody – v jednom případě na čtyři měsíce se zkušební dobou jeden rok, ve druhém případě na deset měsíců se zkušební dobou dvaceti měsíců a ve třetím případě soud odsoudil řidiče k peněžitému trestu ve výměře 43 000 korun a pro případ, že by nebyl peněžitý trest ve stanovené lhůtě vykonán, tak k náhradnímu trestu odnětí svobody na tři měsíce.

Policisté z Krajského ředitelství policie kraje Vysočina uložili od začátku letošního roku do konce července celkem 172 kaucí v celkové výši 4 365 500 korun řidičům za porušení zákonů v oblasti silniční dopravy. V průběhu loňského roku uložili celkem 319 kaucí v celkové částce 7 073 200 korun. Hlídky z dálničního oddělení ve Velkém Beranově z tohoto počtu uložili 286 kaucí za částku přesahující šest milionů korun. Zbývající kauce mají na svém kontě policisté z jednotlivých dopravních inspektorátů a oddělení silničního dohledu Krajského ředitelství policie kraje Vysočina.

Kontroly zaměřené na dodržování všech právních předpisů ze strany řidičů nákladních vozidel budou se stejnou intenzitou pokračovat i v dalším období. Denně se na kontrolách kamionové dopravy v našem kraji podílejí policisté se speciálním vozidlem, které bylo pro této účel na jaře loňského roku pořízeno z finančního daru Kraje Vysočina. Vozidlo tovární značky Mercedes Benz má speciálně upravenou nástavbu a jeho výbavu tvoří veškeré vybavení potřebné k provedení celkové kontroly vozidla a kontroly dodržování předpisů upravujících provoz zejména kamionové dopravy. Ve vozidle jsou dvě samostatná plně vybavená pracoviště umožňující zpracování výsledků provedených kontrol a jejich následnou dokumentaci.

Drobných přestupků, ale i závažných porušení zákona, se dopouštějí čeští i zahraniční řidiči. Řidiči zejména z třetích zemí často nedodržují zákonem stanovené bezpečnostní přestávky a falšují tachografy. Policisté v rámci provedených kontrol zjišťují také další závažná porušení, a to manipulaci s tachografem pomocí magnetu nebo speciálně vyrobeného a nainstalovaného zařízení, které řidič ovládal dálkovým ovládáním a vypínal si tak tachograf v případě potřeby. Poměrně často se objevují případy, kdy kontrolou záznamové karty tachografu policisté zjistili, že řidič jede na cizí kartu jiného řidiče.

Policisté proto v takových případech na místě rozhodují o uložení kauce dopravci ve výši 100 000 korun. Pokud řidič kauci nesloží, může mu policista zabavit doklady k vozidlu a k nákladu a zakázat mu pokračování v jízdě. Policisté také mohou do doby než je kauce uhrazena vozidlo zajistit pomocí botičky, což v našem kraji v případě potřeby také využíváme. Průběh a výsledek kontroly policisté zadokumentují a případ oznámí příslušnému správnímu úřadu.

mjr. JUDr. Dana Čírtková, PČR