logo

Další akce policistů na tržnicích v příhraničí

kvk msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Další akci zahájilo Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje. Výkon služby Policie České republiky je v současné době rozdělen do dvou úrovní. Jednorázové preventivní akce, na kterých se podílí s námi Česká obchodní inspekce, živnostenské úřady a Hasičský záchranný sbor patří do první úrovně a jsou prováděný v nepravidelných termínech. Jednotlivé subjekty se během akce zaměřují na oblast dodržování zákonných norem určených pro danou konkrétní oblast. Do druhé úrovně patří časté kontroly uniformovaných složek policie na asijských tržnicích.

Již po páté se dne 26. 5. 2018 uskutečnila další akce. Ta proběhla v odpoledních hodinách v příhraničních asijských tržnicích v Potůčkách. Akce se zúčastnili policisté z pořádkové a cizinecké policie společně s dopravními policisty a se psovodem. Na celé akci se také podíleli němečtí kolegové.

Policie ČR provádí opatření v podobě systematických kontrol osob a objektů nacházejících se na těchto tržnicích. Jejich cílem je předcházení a odhalování protiprávního jednání, které souvisí s držením nebo s distribucí omamných a psychotropních látek. Boj proti drogové kriminalitě je společnou činností v rámci Evropského projektu „Zintenzivnění bezpečnostních opatření v daném prostoru, zejména v oblasti drogové kriminality a dalších projevů kriminality páchané v dopravě“. Kooperačním partnerem je naše krajské ředitelství.

Preventivní akce zaměřené na drogovou kriminalitu nejsou prováděny pouze v příhraničí, ale také uvnitř našeho kraje. Policisté na Karlovarsku se letos mohou pochlubit odhalením několika pěstíren a varnou.

Policisté v rámci akce zkontrolovali téměř 300 osob a 60 vozidel. Během akce policisté udělili několik pokut za přestupky v dopravě a porušení pobytového režimu.

nprap. Bc. Soňa Hergezelová, Policie ČR