logo

Další problémy s ochrannou známkou u „VB“ taxíků v Pardubicích

pak msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Kriminalisté obvinili dalšího muže, který užívá „retro-taxíky veřejné bezpečnosti“ v Pardubicích. Celý problém opět tkví v tom, že nápis VB Taxi a Vi3 je dle znaleckých posudků z oboru patentů a vynálezů lehce zaměnitelné s názvem, který nejmenovaný slovenský podnikatel nechal zapsat jako ochrannou známku.

Třiatřicetiletý obviněný muž uvedl, že o ochranné známce na slovní spojení VB taxi věděl a že se s majitelem této ochranné známky ústně domluvil na tom, že podobné označení bude užívat. Toto tvrzení o jakési ústní domluvě muž ze Slovenska popírá. Uvedl, že nikomu neudělil souhlas k žádnému užívání označení obdobných názvů „Vi3“, „Vi3 TAXI“, „Vi3 TAXISLUŽBA“, „TAXI Vi3“ „VB TRANSPORT“ „TRANSPORT VB“.

Z tohoto vyplývá, že podezření z porušení základního právo vlastníka ochranné známky ochrannou známku výlučně užívat bez souhlasu vlastníka ochranné známky, čímž byly naplněny znaky skutkové podstaty přečinu porušení práv k ochranné známce a jiným označením dle ustanovení § 268 odst. 1 trestního zákoníku.

Upozorňujeme další osoby, kterým se zalíbil vzhled a nápad provozovat taxislužbu s označením VB taxi, byť i Vi3, který je pro laiky dle znalce snadno zaměnitelný, aby od svého podnikatelského záměru upustili, aniž by se s majitelem ochranné známky VB Taxi předem písemně domluvily. Pokud tak neučiní, i oni mohou ve svých rukou posléze držet obvinění z výše uvedeného protiprávního jednání.

por. Bc. Eva Maturová, PČR