logo

Další řidiči hazardují na železničním přejezdu s životy ostatních, jeden ohrozil projíždějící Pendolino

pak msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Kolegové ze služby dopravní policie se v těchto dnech zabývají hned několika případy, ve kterých vjeli řidiči jak s osobními vozidly, tak i s nákladní jízdní soupravou na „pětikolejný“ železniční přejezd u obce Uhersko.

Tento přejezd je vybaven systémem, který protiprávní jednání zaznamená a v rámci spolupráce je zaměstnanci Správy železniční a dopravní cesty předají k dalšímu opatření.

Konkrétně na tomto přejezdu trvá zhruba 30 sekund, než od začátku výstražného světelného znamení padají závory dolů. Přesto se našel řidič nákladního vozidla, který na trať vjel v okamžiku, kdy těsně za ním závory začaly klesat. Jak je patrné, začal zmatkovat, couval, poté přejel dopředu na druhou stranu přejezdu, vystoupil z vozidla a snažil se závoru manuálně zvednout.

Okamžitě naskakoval do auta, ale v ten moment závora znovu spadla. Toto opakoval podruhé, ale to už za ním pravděpodobně 160km rychlostí projela vlaková souprava Pendolino. Měl obrovské štěstí, že vlak projížděl po koleji, kam se svým vozidlem nezasahoval. O život mohl přijít nejen on, ale i cestující ve vlaku.

Před každým železničním přejezdem je nutné dbát zvýšené opatrnosti a věnovat se dopravnímu značení. Ani oslnění sluncem řidiče neomlouvá. Ve chvíli, kdy dojde k porušení pravidel silničního provozu, může být takovéto jednání vyhodnoceno i jako podezření z přečinu obecného ohrožení z nedbalosti, za který první odstavec ukládá možnost uložení až dvouletého trestu odnětí svobody.

Každý řidič se bude zpovídat ze svého protiprávního jednání na obci s rozšířenou působností, některé situace může řešit až soud. Železničních přejezdů vybavených kvalitním monitorovacím zařízením přibývá a to i v místech, kde by je řidiči neočekávali.

por. Bc. Eva Maturová, PČR