logo

Další technopárty proběhla u Meziříčka, policisté se zaměřili na opilé a zdrogované řidiče

vys msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Během uplynulého víkendu se policisté Krajského ředitelství policie kraje Vysočina zaměřili na lokalitu katastru obce Meziříčko na Třebíčsku, kde na soukromém pozemku probíhala techno produkce – CYBEROAD International electronic and art festival. Již před zahájením akce jsme předpokládali zvýšený počet osob a vozidel, která budou na místo přijíždět, pohybovat se v této lokalitě a následně po skončení akce z místa odjíždět. Hudební produkce začala v pátek 4. srpna a skončila v pondělí v nočních hodinách. Někteří účastníci zůstávají ale stále na místě. Podle aktuálních informaci je v místě klid a dopoledne tam parkovalo zhruba 100 vozidel a nacházelo se zde 500 osob.

Proto v zájmu zejména zajištění bezpečnosti silničního provozu a veřejného pořádku bylo ze strany Územního odboru Třebíč realizováno bezpečnostní opatření, do kterého byli zapojeni policisté pořádkové, dopravní, cizinecké i kriminální policie. Do opatření se zapojili také policejní kynologové se služebními psy. V katastru obce Meziříčko byl od pátku do včerejších nočních hodin navýšen počet policistů, kteří zde prováděli hlídkovou činnost, dohlíželi na veřejný pořádek a zaměřovali se na kontroly řidičů motorových vozidel. Policisté se zaměřili nejen na samotný katastr obce Meziříčko, ale také na okolní obce a všechny příjezdové komunikace.

Technoparty během víkendu navštívilo kolem čtyř tisíc osob, z nichž převážná většina přijela ze zahraničí. V místě a v okolních obcích tak o víkendu parkovalo více než 1 000 vozidel. V pátek ve večerních hodinách jsme museli uzavřít silnici mezi obcemi Krasonice a Meziříčko z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, neboť tato silnice v bezprostředním okolí místa konání technoparty byla zcela zablokovaná zaparkovanými auty účastníků akce. Policisté silnici uzavřeli v pátek večer krátce po osmnácté hodině a do místa už tak nemohla vjíždět žádná další vozidla návštěvníků. Pořadatelům se ještě tentýž večer podařilo zajistit další parkovací plochy v blízkosti areálu. Policisté mohli proto tuto silnici v sobotu ráno znovu otevřít.

Policejní hlídky poté pravidelně v průběhu dne i noci místem projížděly a monitorovaly situaci, aby nedošlo k opětovnému zablokování průjezdu, zejména pro případ nutnosti zásahu složek integrovaného záchranného systému v místě konání akce. V pondělí ráno od půl páté musela být silnice mezi obcemi Krasonice a Meziříčko znovu uzavřena, a to pro linkové autobusy, které po této silnici běžně projíždějí. Toto opatření si vyžádala aktuální situace na místě, kdy na krajnici kolem úzké silnice byla zaparkována auta návštěvníků a místo tak bylo obtížně průjezdné. O uzavření silnice po dobu pondělního dopoledne a o nutnosti využít pro linkové autobusy veřejné dopravy objízdnou trasu přes Šašovice a Želetavu jsme dotčené dopravní společnosti v předstihu informovali.

V průběhu hudební produkce jsme v sobotu 5. srpna v nočních hodinách přijali dvě oznámení na rušení nočního klidu, tedy porušení obecně závazné vyhlášky obce Meziříčko. Policisté obě tato oznámení zadokumentovali a šetří je jako přestupek proti pořádku v územní samosprávě, a to v souvislosti s podezřením na porušení obecně závazné vyhlášky obce Meziříčko, kdy hlasitá hudební produkce byla provozována i po dvaadvacáté hodině večer. V průběhu pondělí jsme přijali oznámení od představitele samosprávy jedné okolní obce, na něhož se obrátili občané dané obce a stěžovali si na hluk z technoparty. I toto oznámení jsme zadokumentovali. Všechna přijatá oznámení, týkající se porušení obecně závazné vyhlášky obce Meziříčko, odevzdáme k řešení do správního řízení místně příslušnému správnímu orgánu.

V průběhu konání techno produkce jsme v místě ani v okolních obcích nemuseli řešit žádný trestný čin ani žádnou výtržnost nebo jinou trestnou činnost, který by s akcí souvisela. Policisté se v průběhu konání technoparty zaměřovali na přístupových silnicích na kontroly řidičů. Při kontrolách jsme zjistili sedm řidičů, kteří usedli za volant pod vlivem alkoholu – ve všech sedmi případech byly zjištěné hodnoty nižší než jedno promile. Tito řidiči jsou podezřelí ze spáchání přestupku. U dalších jedenácti řidičů policisté při kontrolách zjistili, že řidiči usedli za volant pod vlivem omamných a návykových látek. Tato zjištěná protiprávní jednání nelze na místě vyřešit v příkazním řízení uložením pokuty, ale zjištěné přestupky policisté zadokumentovali a předají je vyřešení místně příslušnému správnímu orgánu.

Čtrnácti cizincům, kteří měli při silničních kontrolách pozitivní dechové zkoušky na alkohol nebo měli pozitivní test na přítomnost jiných omamných a návykových látek, policisté uložili na místě kauce. Důvodem uložení kauce je reálné podezření, že by se tito cizinci v České republice vyhýbali správními řízení. Policisté při kontrolách zjistili dalších třicet přestupků v dopravě, které vyřešili v příkazním řízení na místě uložením pokuty. Policisté odboru cizinecké policie uložili v příkazním řízení na místě osm pokut cizincům za porušení zákona o pobytu cizinců.

Vzhledem k tomu, že i dnes zůstávají v místě někteří návštěvníci, aktuální bezpečnostní situaci na místě budou v rámci běžného výkonu služby monitorovat policisté z obvodního oddělení v Moravských Budějovicích.

PČR