logo

Další úspěšná akce středočeské „ciziny“ s krycím názvem „ZLATÝ KOPEC“

stc msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Dne 10. října 2017 provedl Odbor cizinecké policie Krajského ředitelství Středočeského kraje další úspěšnou realizaci.

V obci Přezletice v okrese Praha východ se opět policisté zaměřili na nelegální pobyt cizinců na území České republiky, na nelegální zaměstnávání cizinců a na odhalování padělaných a pozměněných dokladů cizinců.

Během akce bylo při výkonu práce na výstavbě rodinných domů zkontrolováno třináct cizích státních příslušníků.

Kontrolou jejich cestovních dokladů policisté zjistili, že na území České republiky sice pobývají oprávněně, ale pracují bez pracovního povolení vydaného příslušným Úřadem práce.

Se všemi cizinci bylo následně zahájeno správní řízení ve věci správního vyhoštění.

Policie ČR Odbor cizinecké policie Krajského ředitelství Středočeského kraje bude v obdobných aktivitách pokračovat i v následujícím období.

nprap. Michaela Nováková, Policie ČR