logo

Další z řady realizací olomouckých kriminalistů na úseku drog

olk msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Začátkem tohoto týdne realizovali kriminalisté územního odboru Olomouc, oddělení obecné kriminality Služby kriminální policie a vyšetřování, na základě dlouhodobě rozpracované operativní činnosti, další případy na úseku drogové problematiky.

Výsledkem je trestní stíhání tří mužů ve věku 25, 26 a 39let z Olomoucka. Všichni tři byli obviněni z trestného činu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Dvěma obviněným ve věku 25 a 26let hrozí, v případě prokázání viny a odsouzení, trest odnětí svobody až na pět let, 39letému obviněnému, v případě prokázání viny a odsouzení, až desetiletý pobyt za mřížemi. Všichni tři obvinění se znali.

Samotná realizace proběhla v pondělí 4. 6. 2018. Na základě předchozího souhlasu se zadržením, vydaného státním zástupcem, byli všichni tři muži zadrženi v místech jejich současného bydliště, 39letý muž právě v okamžiku, kdy mělo dojít k předávce drogy dalšímu odběrateli. Ještě téhož dne provedli kriminalisté domovní prohlídky, při kterých zajistili věci, související s nelegální distribucí drog, mimo jiné i krystalickou látku, sáčky s krystalickou látkou a sušenou rostlinnou hmotu. Zajištěné věci budou zaslány na odborné pracoviště k provedení expertiz.

Jak kriminalisté zjistili, 25letý obviněný měl nejméně od ledna 2017 na teritoriu města Olomouce distribuovat za úplatu, zdarma či protislužbu psychotropní látku metamfetamin, tzv. pervitin, několika dalším odběratelům, a to v různých dávkách a množství. Metamfetamin měl získávat od dalších, blíže neustanovených osob. Mezi jeho odběratele patřili muži i ženy ve věku od 18 do 32let z Olomoucka. Rovněž i on je příležitostným uživatelem drog.

Druhý obviněný, 26letý muž, měl nejméně od června 2015 do doby svého zadržení, distribuovat na teritoriu města Olomouce psychotropní látku metamfetamin, tzv. pervitin dalším osobám, a to ať už za úplatu či zdarma, a to v různých dávkách a množství. Metamfetamin, tzv. pervitin, měl získávat od blíže neustanovených osob. Mezi její odběratele patřili muži i ženy ve věku od 19 do 31let z Olomoucka. Rovněž i on je uživatelem drog.

Posledním obviněným je 39letý muž z Olomoucka, který měl od konce roku 2016 distribuovat na teritoriu města Olomouce psychotropní látku metamfetamin, tzv. pervitin, několika dalším osobám, a to ať už za úplatu, či zdarma, a to v různých dávkách a množství. Psychotropní látky měl kupovat od dalších, blíže neustanovených osob. Mezi její odběratele patřili muži i ženy ve věku od 20 do 37let z Olomoucka. Rovněž i on je uživatelem drog.

V případě obviněného 39letého muže dali kriminalisté podnět státnímu zástupci k vydání návrhu na vzetí obviněné do vazby, který byl soudem akceptován. Trestní stíhání je vedeno vazebně. V případě obviněných ve věku 25 a 26let je trestní stíhání vedeno na svobodě.

por. Mgr. Irena Urbánková, Policie ČR