logo

Den policie v Ostravě přilákal velké množství lidí, soutěžilo se také o knížky s policejními pohádkami

msk msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Přepestrou prezentaci policejních služeb, ale také ukázek hasičů, záchranářů, vojáků i příslušníků Vazební věznice Ostrava, mají za sebou návštěvníci letošního Dne policie v Ostravě. Již jedenáctý ročník akce dostal podtitul pohádkový a to proto, že děti měly poprvé možnost soutěžit o 500 kusů prvních Policejních pohádek. Knihu vydalo Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje díky podpoře Moravskoslezského kraje.

V průběhu slavnostního zahájení „Dne policie 2015“ bylo oceněno řádově 30 nominovaných, jak policistů, tak zástupců spolupracujících subjektů. Z rukou plk. Tomáše Kužela, ředitele moravskoslezské policie, převzala medaili také kpt. Mgr. Zuzana Baranová, vedoucí týmu krizových interventů.

Plaketou Policie České republiky byli oceněni například krajský koordinátor projektu BESIPu Pavel Rakus, který s námi na úseku zejména dopravní prevence spolupracuje velmi intenzivně řadu let. A stejně tak, na poli prevence, ale i při objasňování trestných činů výrazným způsobem napomáhají tvůrci pořadu České televize „Na stopě“ Mgr. Richard Hýsek a Roman Svoboda. Plaketou Policie České republiky byla oceněna i ilustrátorka Policejních pohádek Mgr. Šárka Nogová.

Z rukou JUDr. Josefa Babky, náměstka hejtmana, převzal pamětní list a medaili plk. Tomáš Kužel, ředitel moravskoslezské policie. Ocenění udělil Moravskoslezský kraj za aktivní spolupráci na úseku zajištění bezpečnosti.

Za dlouholetou spolupráci a podporu zapsaného spolku Veterán policie ČR v našem kraji byly dekorovány prapory Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje a Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Čestnou stuhou tohoto subjektu. Slavnostního dekorování se ujali zástupci zapsaného spolku Veterán policie ČR, Bedřich Fiala a Mgr. Vilém Vaculík.

Po úvodní, slavnostní části, už byla odstartována dětská soutěž o knížku. Děti na pohádkové trase plnily celkem osm úkolů, jejich úspěšné splnění pak bylo deklarováno razítky postav Policejních pohádek na pohádkových soutěžních kartách. A tak děti shromažďovaly pohádkové postavičky, absolvujíc test zdatnosti, zkoušku bystrosti jako hlavní hrdina knížky, policista Honzík. Na jednom ze stanovišť si poslechly některou z 16 pohádek, na jiném hledaly stopu (stanoviště skupiny kriminalistické techniky). Na soutěžním stanovišti Městské policie Ostrava „Pozor jehla,“ plnily úkol v rámci pohádky „Jak Magdaléna našla injekční stříkačku a co z toho nakonec bylo.“ Na stanovišti BESIPu byl připraven příběh „Proč cesta není hřiště.“ Soutěžní stanoviště hasičů se neslo ve jménu pohádky „Jak Julie zapálila les.“

Každou hodinu se četly „Policejní pohádky,“ jejichž úspěch dokládal nejen zcela zaplněný sál, ale také dlouhé řady dětí, rodičů a prarodičů, trpělivě čekající po splnění všech úkolů na kýženou knihu. A nutno dodat, že zájem byl převeliký, soutěžící si odnesli 500 kusů knih.

Současně však v rámci Dne policie 2015 probíhaly akční ukázky zásahové i speciální pořádkové jednotky, oddělení hlídkové služby, kde policisté užili i TASER. Spolupráci předvedli policisté, hasiči i záchranáři při ukázce fiktivní dopravní nehody se zraněnými. Ukázku však připravili i vojáci, hasiči zachraňovali osoby z výšky, slaňovali z hradeb. Nechyběla ukázka bojového umění Musado či ukázka Vazební věznice Ostrava.

Návštěvníci však mohli zhlédnout i speciální vybavení, techniku, zbraně, namátkou lze vzpomenout vrtulník, speciální vozy dopravní policie, speciální pořádkové jednotky, zásahové jednotky, pyrotechnické služby, cizinecké policie, vozový park Armády České republiky a mnohé další. Dnem provázel návštěvníky profesionální moderátor Mgr. Michal Pistolas.

Jen díky ideální spolupráci všech zúčastněných složek IZS, záchranářů, hasičů, Armády České republiky, Vazební věznice Ostrava, BESIPu, Městské policie Ostrava a dalších, bylo možno veřejnosti představit komplexní prezentaci výše uvedeného. Výjimečnou akci by však nebylo možno konat bez podpory generálních partnerů, statutárního města Ostravy a zejména Moravskoslezského kraje. Za podporu i spolupráci náleží všem zúčastněným obrovské poděkování.

mjr. Mgr. Gabriela Holčáková, PČR