logo

Díky kalendáři olomoucké zásahové skupiny „ZONA“ vybrali policisté více než 22 tisíc korun

olk msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Každý rok zásahová skupina Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje, známá pod označením ZONA, vytváří vlastní kalendář, a v roce 2016 tomu nebylo jinak.

Spontánně však vznikl nápad, aby kalendář posloužil vyššímu účelu. Proto byl kalendář, který v minulých letech sloužil výhradně pro členy zásahové skupiny a jejich blízké, uvolněn k odběru do policejních řad s tím, že výtěžek z prodeje bude věnován Dětské hematoonkologické klinice Fakultní nemocnice v Olomouci. Zájem o kalendář zcela předčil veškerá očekávání a objednávky nakonec přicházely i z civilních řad.

Za velmi krátkou dobu, po kterou bylo možné kalendář objednat, byla vybrána částka, která se po odečtení nákladů na výrobu vyšplhala na 20.000,- Kč. Tato částka byla následně předána zástupkyni hematoonkologické kliniky, resp. obecně prospěšné společnosti Šance Olomouc.

Zájem o kalendář ale neustal ani poté, co byl dar předán. Bylo doprodáno několik zbývajících kusů, a získaná částka ve výši 2.100,- Kč byla zaslána na účet sbírky pro rodinu před koncem roku 2016 tragicky zesnulého českobudějovického policisty nprap. Václava Haase.

S velkou radostí uvádím, že lidem, kteří každý den v terénu nasazují vlastní život, nejsou lhostejné nelehké osudy jiných a z vlastní pohnutky zrealizovali tuto sbírku, kterou se podařilo získat finanční prostředky v celkové výši 22.100,- Kč.

Všem, kdo si kalendář objednali, tímto srdečně děkujeme a pevně věříme, že se z této akce stane tradice.

por. Bc. Vít Kocián, PČR + skupina ZONA