logo

Domluvy na karvinské řidiče neplatí, strážníci zavádí nový systém řešení přestupků

msk msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Změnu způsobu řešení přestupků spáchaných neuposlechnutím předpisů dotýkajících se provozu motorových vozidel, zaznamenají již v následujících dnech občané Karviné.

Od počátku roku 2017 mohou řidiči motorových vozidel v Karviné nalézt za stěračem svého špatně zaparkovaného vozidla písemné „Vyrozumění pro osobu podezřelou ze spáchání přestupku“.

Strážník, který „Výzvu …“ na vozidlo zaparkované v rozporu s platnými předpisy umístí, vyzývá osobu, která zde vozidlo zanechala (řidič nebo provozovatel vozidla), aby se do 10 pracovních dnů dostavila na úřadovnu karvinské městské policie k vyřízení přestupku. Ignorovat tuto výzvu se nevyplatí. Pokud se totiž povinný ve stanovené lhůtě nedostaví, je věc po jejím marném uplynutí předána k dalšímu řešení správnímu orgánu, kde se může pokuta uložená za dopravní přestupek prodražit o správní poplatek.

Pokud by však provozovatel vozidla tvrdil, že vozidlo neřídil, připomeňme si také jeho odpovědnost za to, aby věděl, komu jej tedy svěřil. Zákon hovoří v tom smyslu, že odpovědnost za přestupek by v případě nezjištění řidiče, který se přestupku dopustil, dopadla právě na provozovatele vozidla.

V některých částech města se problémy s parkováním vyskytují častěji. Zjišťují je nejen strážníci při svých pochůzkách, ale upozorňují na ně také sami občané s požadavkem řešení.

„Nejde o to, za každou cenu vybrat pokutu. Vzhledem k tomu, že někteří ani na opakované domluvy nedají, musíme přitvrdit. Jde především o to naučit řidiče správnému parkování bez toho, že by jím omezovali druhé, nebo poškozovali chodníky, trávníky a podobně.“ komentuje nové opatření ředitel karvinských strážníků Petr Bičej. Neznamená to však, že by se strážníci vzdali možnosti použití tzv. „botiček“, nebo odtažení vozidla, kdy tyto prostředky také mají své místo v řešení přestupků nesprávného parkování.

Počet parkovacích míst je omezen. Budování dalších je vždy na úkor zeleně, chodníků, atd., což by se také nesetkávalo s pochopením všech občanů. „Slibujeme si od tohoto systému pružnější řešení problémů a usměrnění parkování pro optimální využití stávajících parkovacích kapacit.“ doplnil Bičej.

Mgr. Václav Ožana, MP Karviná