logo

Dopravní policisté v Karlovarském kraji soutěžili o nejlepšího regulovčíka

kvk msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Dopravní policisté z Karlovarského kraje poměřovali 22. 6. 2017 síly a soutěžili o nejlepšího dopravního policistu. Soutěžilo se jak v jednotlivcích, tak také o to, který dopravní inspektorát nebo krajské družstvo získá putovní pohár Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje.

Pro nejlepší tři policisty byl připraven pohár a finanční odměna podle jejich umístění. Pro nejlepšího dopravního policistu byl navíc připraven věcný dar v podobě digitálního fotorámečku, který věnoval Besip.

Celkem policisty, čekali tři úkoly. Nejdříve museli vyplnit dva testy, které zkoumali jejich znalosti z pravidel silničního provozu, znalosti zákonů a interních aktů řízení týkajících se jak policie, tak služby dopravní policie.

Následně jsme se přesunuli na parkoviště, kde absolvovali jízdu zručnosti. Museli prokázat svůj řidičský um při projíždění mezi kuželi, při parkování, couvání, otáčení nebo také zastavení na přesnost. Posledním úkolem pak bylo řízení křižovatky, kdy policisté museli ukázat, zda prakticky ovládají pokyny k řízení provozu.

Při této disciplíně se ukázalo, že řidiči neznají a nerespektují pokyny policisty, který dopravu řídí. Policista musí být opravdu velmi ostražitý a připravený na cokoli.

A jak se tedy správě řídit pokyny policisty v křižovatce.

Držte se těchto základních pravidel:
1) Když stojí policista k vám čelem nebo zády, musíte stát. Volno mají řidiči, ke kterým stojí policista bokem. Policista také často rukou naznačuje řidičům, že mohou jet.
2) Co řidiči vůbec neznají, je pokud stojí policista se vztyčenou paží či směrovkou. Tento pokyn znamená zákaz vjetí do křižovatky. Je to to samé, jako by na semaforu svítila červená. Tento pokyn policista používá při změně směru jízdy nebo při střídání dvou policistů v řízení křižovatky.
3) Pokud vám policista dává pokyn kýván ruky nebo gesty, že můžete jet, uposlechněte jeho pokynů. V řadě případů se stává, že i přesto řidiči zůstanou stát na hranici křižovatky a tím zbytečně zdržují provoz.

Pokud si nejste jisti, zda můžete vjet do křižovatky, VŽDY koukejte na policistu a dbejte jeho pokynů.

Nejlepším dopravním policistou byl vyhlášen pprap. Jakub Tyl, který získal celkem 126 bodů, přičemž nejvýše dosažený počet bodu mohl být 133. Na druhém místě se umístil pprap. Lukáš Vít a na třetím místě prap. Pavel Vinter.

Policisté umístěni na 1. a 2. místě jsou z Oddělení silničního dohledu Odboru služby dopravní policie a vyhráli tak i putovní pohár Krajského ředitelství. Policista na třetím místě je z Dopravního inspektorátu Územního odboru Karlovy Vary. Oba policisté také postupují do celorepublikové soutěže, která se bude konat v září v Brně.

mjr. Mgr. Kateřina Böhmová, PČR