logo

Dvanáctá bezpečnostní akce v karlovarském příhraničí, policisté kontrolovali tržnici v Potůčkách

kvk msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

V rámci boje proti drogové kriminalitě v příhraničních tržnicích uskutečnili policisté z Krajského ředitelství Policie Karlovarského kraje již dvanáctou kontrolní akci, která se tentokrát uskutečnila na tržnici v Potůčkách.

Této policejní akce se zúčastnilo na čtyři desítky policistů z pořádkové, cizinecké a dopravní policie. V rámci akce zkontrolovali téměř 200 osob a na tři desítky osobních vozidel. Celkem uložili jednu pokutu cizinci dle zákona o pobytu cizinců na území České republiky a tři pokuty v dopravě.

V současné době je výkon služby Policie České republiky rozdělen do dvou úrovní. Předně jsou prováděny jednorázové velké preventivní akce. Druhá úroveň výkonu služby spočívá v každodenní přítomnosti uniformovaných složek Policie ČR na asijských tržnicích a jejich blízkém okolí.

Cílem opatření jsou systematické kontroly osob a objektů nacházejících se na těchto tržnicích, a to z důvodu předcházení a odhalování protiprávního jednání souvisejícího s držením či distribucí omamných a psychotropních látek.

nprap. Bc. Zuzana Týřová, Policie ČR