logo

Dvě akce cizinecké policie během dvou dní v Karlovarském kraji

kvk msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Dne 21. září 2017 proběhla bezpečnostní akce Cizinecké policie Karlovarského kraje pod názvem „Matouš“. Společně se 17 policisty z odboru cizinecké policie se na akci podílel také Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje. Cílem akce byla kontrola ubytovacích zařízení a odhalování nelegálního pobytu cizinců.

Během akce, která se konala od 14:30 do 24:00 hodin, bylo zkontrolováno 5 ubytovacích zařízení na území Karlových Varů a Sokolova. Celkem bylo zkontrolováno 49 cizinců a u čtyřech z nich bylo zjištěno, že jsou na území České republiky neoprávněně. Všichni měli překročenou povolenou dobu pobytu na našem území a z tohoto důvodu byli zajištěni a převezeni do policejní cely. Ve věci bude zahájeno správní řízení o povinnosti opustit území.

Dále byly zjištěny 3 přestupky týkající se porušení zákona o pobytu cizinců, které byly na místě vyřešeny příkazem v celkové výši 1 500 Kč. Tři přestupky ubytovatelů, kteří porušili zákonné povinnosti ubytovatele, z nichž jeden byl vyřešen příkazem na místě ve výši 1 000 Kč, a zbylé dva budou řešeny v rámci správního řízení o přestupku. U jednoho poskytovatele ubytování, kterým je cizinec, bylo zjištěno, že ubytovací činnost provozuje bez řádného povolení a cizince tak ubytovává několik měsíců tzv. „na černo“. Na tohoto provozovatele bude dán podnět příslušnému živnostenskému úřadu k dalšímu opatření.

Druhá bezpečnostně kontrolní akce cizinecké policie „Darina“ proběhla 22. 9. 2017 v dopoledních hodinách společně s pracovníky Oblastního inspektorátu práce pro Plzeňský a Karlovarský kraj. Akce byla zaměřena především na odhalování práce cizinců na území ČR bez platného povolení k výkonu zaměstnání, na odhalování padělaných a pozměňovaných cestovních dokladů a jiných osobních dokumentů nebo také na potírání přeshraniční trestné činnosti v souvislosti s nelegální migrací aj.

V rámci akce byli v jedné z firem na Sokolovsku zjištěni 4 cizinci, kteří pracovali bez pracovního povolení. V současné době je s nimi vedeno správní řízení o vyhoštění.

mjr. Mgr. Kateřina Böhmová, PČR