logo

Dvojici cizinců, které objevili cizinečtí policisté při kontrole dodávky na D1, čeká pravděpodobně vyhoštění

vys msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Policisté z odboru cizinecké policie kontrolovali v pátek 1. června časně ráno krátce před druhou hodinou na dálničním odpočívadle na 111. kilometru dálnice D1 ve směru jízdy na Brno dodávkové vozidlo značky Mercedes Benz Sprinter s německou registrační značkou.

Ve vozidle cestovalo devět cizinců. Policisté provedli na místě kontrolu dokladů u všech cizinců. Kontrolou předložených biometrických cestovních dokladů vzniklo u některých cizinců podezření, že pobývají na území Evropské unie nad rámec povoleného pobytu v rámci úlevy z vízové povinnosti. Jednalo se o dva muže – státní občany Srbska – ve věku 36 a 42 let. Policisté z oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort odboru cizinecké policie oba cizince zajistili a eskortovali je k provedení dalších procesních úkonů na Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, kde s nimi byly zahájeny úkony správního řízení o správním vyhoštění.

Od začátku letošního roku policisté odboru cizinecké policie zahájili celkem 85 správních řízení o správním vyhoštění cizinců z území členských států Evropské unie. Nejčastěji se jednalo o nelegálně zaměstnané cizince, především státní příslušnosti Ukrajiny a Moldavska.

V průběhu loňského roku policisté odboru cizinecké policie zahájili 174 správních řízení o správním vyhoštění cizinců z území našeho států, z toho bylo 169 případů za vykonávání činnosti pro které neměli cizinci patřičné povolení, tedy pracovali u nás nelegálně. Kromě toho vydali 8 rozhodnutí o povinnosti opustit území České republiky z důvodu nesplnění podmínek pobytu dle zákona o pobytu cizinců na území České republiky. Loni policisté odboru cizinecké policie řešili 25 přečinů, které spáchali cizinci. Jednalo se především o maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, padělání a pozměňování veřejné listiny. Na území Kraje Vysočina řešili celkem 3 560 přestupků, z toho 2 480 přestupků se týkalo porušení zákona o pobytu cizinců. Za tyto přestupky byly uloženy pokuty v celkové výši 1 552 700 korun.

V letošním roce je velmi důležitou oblastí zájmu cizinecké policie je problematika nelegální migrace. Na základě vyhodnocených poznatků a vývoje tranzitní nelegální migrace byly na teritoriu Kraje Vysočina vyhodnoceny jako rizikové lokality dálnice D1 Brno – Praha a silnice I/38 Znojmo – Jihlava – Havlíčkův Brod. Důvodem byla skutečnost, že obě komunikace byly v minulých letech využívány k transportu běženců ze třetích zemí do cílových destinací. Rizikovou oblastí z hlediska nelegální migrace zůstává i nadále mezinárodní vlaková a autobusová doprava. Pozornost je věnována zejména mezinárodním vlakovým spojům a mezinárodním autobusovým linkám projíždějícím Krajem Vysočina. Pobytové kontroly jsou pak směřovány do míst, kde dochází ke zvýšenému pohybu cizinců v rámci celého Kraje Vysočina.

mjr. JUDr. Dana Čírtková, Policie ČR