logo

Generální inspekce obvinila policistu za zákrok proti řidiči v Plzni

plk msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Generální inspekce bezpečnostních sborů pokročila v prověřování u případu jednání dvou příslušníků Policie ČR, a to během zákroku vůči řidiči osobního auta v Plzni dne 21. září 2017.

Po vyhodnocení všech svědeckých výpovědí, pořízených veřejných i soukromých kamerových záznamů, odborného stanoviska k postupu policistů a po prozkoumání závěrů zadaného znaleckého posudku z oboru psychiatrie, dospěl vyšetřovatel Generální inspekce bezpečnostních sborů k závěru, že zjištěné a odůvodněné skutečnosti nasvědčují tomu, že byl spáchán trestný čin a je také dostatečně odůvodněn závěr, že jej spáchala konkrétní osoba.

Z uvedených důvodů proto vyšetřovatel GIBS zahájil trestní stíhání jednoho z dvojice příslušníků Policie ČR a dne 15. 2. 2018 ho obvinil z trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby, za což mu v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na pět let nebo zákaz činnosti.

U druhého prověřovaného příslušníka PČR byly poznatky z prověřování vyhodnoceny tak, že se policista nedopustil trestného činu.

Případ tak dnešním dnem postoupil do fáze vyšetřování, které nadále pokračuje, a to pod dozorem příslušného státního zástupce. Trestní stíhání policisty je vedeno na svobodě.

pplk. Mgr. Bc. Ivo Mitáček, GIBS