logo

Generální inspekce ukončila prověřování nehody vozidel SPJ Praha

pha msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Dne 3. 8. 2017 byly policejním orgánem PČR zahájeny úkony trestního řízení, a to ve věci dopravní nehody pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Vzhledem k tomu, že se skutku mohl dopustit příslušník Policie ČR, tak byl případ postoupen věcně a místně příslušnému policejnímu orgánu GIBS v Praze.

Vyšetřovatel GIBS si převzal veškerý dostupný materiál k řetězové dopravní nehodě tří policejních vozů a dvou civilních vozů, ke které došlo kolem 10:40 hod. na ulici Zálesí v Praze 4. Při dopravní nehodě nejdříve narazilo služební nákladní vozidlo PČR zn. Iveco do brzdící služební dodávky zn. VW Transporter, následně došlo k nárazu do další služební dodávky zn. VW Crafter, které zase způsobilo postupný náraz do dvou civilních vozidel stojících na světelné křižovatce. Při dopravní nehodě bylo lehce zraněno osm příslušníků a příslušnic PČR a jedna řidička civilního vozidla. Všichni zranění byli odvezeni do nemocnice na ošetření.

Během prověřování vyšetřovatel GIBS shromáždil výslechy všech čtrnácti účastníků dopravní nehody, podařilo se mu zajistit důležité kamerové záznamy z veřejné i policejní techniky, stejně jako lékařské zprávy zraněných osob.

Ihned po dopravní nehodě sám řidič uvedl, že vozidlo „nebrzdilo“ a nedokázal tak včas nákladní vůz policie zastavit. Z tohoto důvodu přibral vyšetřovatel GIBS znalce z oboru, který ale později ve své zprávě konstatoval, že nákladní vozidlo bylo v dobrém technickém stavu a bylo způsobilé zastavit. Z kamerových záznamů navíc vyplynulo, že řidič nákladního vozidla policie vůbec před křižovatkou nebrzdil a narazil do policejní dodávky nebrzdící rychlostí.

Zásadní zlom v prověřování příčiny dopravní nehody přinesla až další operativní práce příslušníků GIBS, kterým se podařilo zjistit, že policista měl asi dva měsíce po této nehodě nestandardní incident během řízení služebního vozidla. Podstatou bylo, že u něho nastala krátkodobá zdravotní komplikace, která způsobila výpadek vnímání a soustředění. Policista proto prošel důkladným a specializovaným lékařským vyšetřením, které odhalilo příčinu zdravotních komplikací. Příslušník se následně podrobil důležitému operativnímu zákroku.

Vyšetřovatel GIBS okamžitě kontaktoval soudního znalce z oboru zdravotnictví a nechal ho vypracovat posudek. Ten potvrdil, že policista v době dopravní nehody trpěl stavy krátkodobých epileptických záchvatů, které byly s největší pravděpodobností příčinou jeho indispozice a ovlivnily tak schopnost řízení vozidla. Tato verze byla dále potvrzena další sérií důkazního materiálu, který se podařilo shromáždit.

Vyšetřovatel tak v těchto dnech dospěl k závěru, že dopravní nehodu způsobilo policejní vozidlo v barevném provedení PČR, ale nebylo prokázáno, že by za způsobení dopravní nehody byl odpovědný řidič tohoto vozidla. Vzhledem k náhle vzniklé zdravotní indispozici, která byla příčinou dopravní nehody, nelze ani dovozovat, že by se řidič policejního vozu dopustil jiného jednání, které by mohlo být odevzdáno ke kázeňskému projednání jeho nadřízenému.

Lze tedy konstatovat, že řidiči policejního vozu bylo prokázáno, že se nedopustil jednání mající znaky trestné činu, ani neporušil jiné platné právní normy. Policejní orgán GIBS proto navrhl ukončit prověřování a věc odložit podle trestního řádu, neboť věc nelze vyřídit jinak.

pplk. Mgr. Ivo Mitáček, GIBS