logo

Hasiče i zdravotníky v Pardubicích prověřilo cvičení, jehož námětem byl útok Sarinem

pak msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Cvičení orgánů krizového řízení statutárního města Pardubic se ve čtvrtek 19. října 2017 v kampusu Univerzity Pardubice účastnily i jednotky profesionálních hasičů – stanice Pardubice, Ústí nad Orlicí, Chrudim, dobrovolná jednotka Kunětice a Institut ochrany obyvatelstva HZS ČR.

Hasiči na místě vytyčili nebezpečnou zónu. Vystrojení příslušníci v ochranných přetlakových oblecích provedli průzkum a odsun raněných na hranici bezpečné zóny. Následovala dekontaminace, tedy dekontaminační sprcha byla postavena pro všechny raněné a zasažené nebezpečnou látkou, ale poté i pro zasahující hasiče.

Hasiči v přetlakových oblecích museli kontaminované oblečení z raněných osob svléknout, uložit do připravených nádob a všechny osoby očistit od bojové látky. V případě ostrého zásahu by se jednalo o evakuaci okolních budov. Evakuace dětí z MŠ Pastelka a ZŠ v Polabinách se uskutečnila den předem.

Zraněné osoby byly zasaženy Sarinem, což je vysoce toxická kapalná látka, nervově paralytická chemická zbraň. Podle intenzity zasažení nastane u postiženého pocit tlaku v očích, bolesti hlavy, dýchací obtíže, kašel, zvracení, úzkost, neklid. Při větším zasažení dochází k záškubům i křečím částí těla.

Hasiči si zde ověřili:
akceschopnost a součinnost jednotek požární ochrany se základními složkami IZS při zásahu na mimořádnou událost s větším počtem raněných, kteří se nachází v prostoru zasaženém nebezpečnou látkou.
schopnost velitelů při řízení činností jednotek požární ochrany provádějících záchranné a likvidační práce při zdolávání mimořádné události s kontaminací a zraněním většího počtu osob v úzké spolupráci s ostatními složkami IZS.
spolupráci HZS Pardubického kraje s krizovými orgány ORP Pardubice, při evakuaci většího počtu osob.

Teroristický útok spustil traumaplán v místní nemocnici
Pardubická nemocnice při fiktivním teroristickém útoku ukázala připravenost na mimořádnou událost s větším počtem zraněných.

Krátce po desáté hodině přichází informace, která běžný den v Pardubické nemocnici mění v mimořádnou událost. Připravte se na transport většího počtu zraněných po výbuchu, hlásí záchranáři. Během pár minut je aktivován traumatologický plán a vše je nachystáno na příjezd prvních pacientů. Naštěstí fiktivních…

V Pardubicích proběhla druhá část cvičení Agens 2017, v němž jednotlivé složky Integrovaného záchranného systému ve spolupráci s městem a armádou předvedly svou součinnost pro případ hromadného neštěstí. Pochopitelně se zapojila i Pardubická nemocnice.

„Když se podíváme na události ve světě, není pochyb o tom, že je potřeba provádět podobná cvičení a být připraven na mimořádné události. Bohužel k teroristickým útokům dochází stále častěji,“ pronesl Josef Vamberský, krizový manažer Nemocnice Pardubického kraje. „Toto cvičení nám dalo možnost vyzkoušet si aktualizovaný traumatologický plán a zjistit případné nedostatky, na kterých je potřeba ještě zapracovat,“ dodal.

V rámci dnešního cvičení se jednalo o výbuch vozidla v prostoru vysokoškolských kolejí. Byl o to závažnější, že uvnitř dodávky byla uložena nervově paralytická chemická zbraň Sarin. „Zranění tak nemohli být k ošetření do nemocnice přivezeni okamžitě, ale nejprve museli hasiči provést jejich dekontaminaci,“ poznamenal Vamberský.

První zraněný z teroristického útoku byl na Emergency Pardubické nemocnice transportován zhruba padesát minut po spuštění traumatologického plánu. Během hodiny jich bylo přivezeno ještě dalších patnáct. Jednalo se čtyři těžce, stejný počet středně těžce a osm lehce zraněných. „Při příjmu jsme jedno středně těžké zranění překlasifikovali na těžké, šlo o vnitrobřišní krvácení. Není to nic mimořádného. Triáž na místě probíhá v rychlosti, může dojít ke změně,“ uvedl Martin Carda, primář oddělení úrazové chirurgie Chirurgické kliniky a zároveň vedoucí lékařského zásahového týmu.

Na Emergency pochopitelně dorazili postupně nejprve zranění s označení P1, tedy nejvážnější případy. „Jednalo se o pacienty v bezvědomí, s pneumotoraxy, otevřeným poraněním břicha nebo s otevřenými zlomeninami,“ popsal primář Carda a dodal: „V opačném spektru úrazů šlo o drobné zlomeniny nebo lehčí pohmožděniny.“

Poslední zraněné přivezla záchranka dvě minuty před polednem. A o čtvrt hodiny později byl traumatologický plán deaktivován.

„Vše šlo hladce a podle plánu, Všichni se ke cvičení přistoupili profesionálně, znali svoje úkoly. Samozřejmě ještě provedeme podrobné zhodnocení. Určitě najdeme pár drobností, které můžeme zlepšit. Ale už teď můžeme říct, že jsme připraveni na mimořádnou událost,“ pronesl primář Carda.

Vendula Horáková, tisková mluvčí HZS Pardubicekého kraje + nemocnice Pardubice