logo

Hasiči cvičili v ústavu pro mentálně postižené

lbk msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Ve středu 14.6. odpoledne byly vyslány tři hasičské jednotky k taktickému cvičení s tématem požáru v Domově a centru aktivity pro mentálně postižené v Hodkovicích nad Mohelkou. Zařízení je zaměřené na osoby se sníženou soběstačností z důvodu mentálního, smyslového a tělesného postižení. Domov zajišťuje celoroční 24 hodinovou péči dospělých osob. Celková kapacita je 41 klientů, zřizovatelem je Liberecký kraj.

Taktickému cvičení předcházela příprava postupu zásahu i seznámení klientů s tím, jak vypadají hasiči, se kterými se později setkají. Přesně v 15 hodin bylo taktické cvičení zahájeno nahlášením na tísňovou linku TCTV 112. Ve stejném okamžiku byla zahájena evakuace postižených osob i personálu. Pro účely cvičení byl v domově přítomen veškerý personál, z toho však někteří jako pozorovatelé. V průběhu patnácti minut se na místo dostavili hasiči z liberecké stanice a jejich dobrovolní kolegové z Hodkovic nad Mohelkou a Českého Dubu. S evakuačním autobusem později dorazila i posádka hasičů z jablonecké stanice.

Hasiči po svém příjezdu provedli záchranu třech osob, které zůstaly v objektu z důvodu silného zakouření. K tomu využili i evakuační výtah, se kterým měli možnost se po cvičení více seznámit. Jelikož bylo cvičením simulováno značné poškození jednoho nadzemního podlaží, hasiči zajistili pomocí autobusu přepravu klientů do náhradního ubytování.

Na závěr cvičení si hasiči prohlédli ubytovací prostory klientů a vyzkoušeli si práci s evakuačním výtahem v režimu zásahu, zejména způsob ručního přepnutí do evakuačního režimu a jeho ovládání.

Cvičení mělo pro hasiče velký význam zejména kvůli reakcím klientů na nově vzniklou situaci. Rovněž personál získal řadu zkušeností, mnozí se prvně setkali se „zasahujícími“ hasiči.

mjr. Ing. Jaromír Mottl, HZS LK