logo

Hasiči se připravují na extrémně silný vítr, zároveň poskytují lidem cenné rady

lbk msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

V souvislosti s výstrahou ČHMU na extrémně silný vítr, platnou pro celou Českou republiku jsou v pohotovosti všechny stanice Hasičského záchranného sboru v zemi. Příslušníci jsou připraveni okamžitě posílit početní stavy hasičů ve výjezdu. Stejně tak budou v pohotovostním režimu i jednotky dobrovolných hasičů.

Krajské operační a informační středisko LK i pracoviště příjmu tísňového volání bude obsazeno v plném početním stavu. Budeme připraveni odbavovat velký nápor volajících a řešit vzniklé mimořádné události.

Nejhorší situace se očekává od sobotního večera do nedělního poledne. Hasiči jsou na takovéto mimořádné události řádně školeni, procházejí speciálním výcvikem pro práci s motorovou pilou, umí si tak velmi profesionálně s nepřízní počasí poradit. Nejčastěji odstraňují popadané stromy, větve nebo zabezpečují poškozené střechy.

Co dělat při silném větru
– Před příchodem větru preventivně zajistěte okna, dveře, odstraňte nebo upevněte volně uložené předměty (např. květináče, zahradní nábytek), které mohou v důsledku větru ohrožovat okolí. Dávejte si pozor zejména na volně ležící plechy, skleněné výplně nebo jiné pevné a ostré předměty, z nichž se za silného větru stávají smrtící zbraně.
– Bezpečný úkryt před silným větrem poskytují budovy s nenarušenou statikou. Omezte pohyb venku a jízdy autem, neschovávejte se pod stromy, nebo v okolí vyšších a starších budov, u kterých hrozí stržení střešní krytiny (tašky, plechy), rozhodně nechoďte do lesa a nevydávejte se na horské túry.
– Neparkujte auta pod stromy či v blízkosti něčeho, co hrozí zřícením, dávejte si pozor na vysoké sloupy.
– Pokud za silného větru řídíte auto, jeďte maximálně opatrně a pomalu. Větrné poryvy mohou auto učinit neovladatelné a hrozí také zvýšené nebezpeční střetu s překážkou na silnici. Předem si zjistěte, zda trasa vaší jízdy je průjezdná a vozovka sjízdná, abyste neuvízli.
– Spadlých drátů elektrického napětí se nedotýkejte a vůbec se k nim nepřibližujte.
– Sledujte vývoj situace ve sdělovacích prostředních.
– Pomáhejte blízkým i nemohoucím, starým i dětem.
– NEPODCEŇUJTE předpovídanou situaci a NEPŘECEŇUJTE vlastní síly, schopnosti a možnosti.
– NEROZŠIŘUJTE poplašné a neověřené zprávy.
– UVĚDOMTE SI, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom záchrana majetku

por. Bc. Pavlína Bílková DiS., HZS LK