logo

Hasiči z Malé Úpy absolvovali kurz první pomoci IPRK

khk msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Na Velký pátek se členové jednotky sboru dobrovolných hasičů z Malé Úpy rozhodli věnovat tréninku první pomoci. Konkrétně je čekal kurz IPRK „4 hodiny pro život“, vedený instruktory projektu První pomoc prakticky (www.PPprakticky.cz).

Hlavní náplň tohoto kurzu tvoří ty dovednosti z oblasti první pomoci, které by měl umět opravdu každý, nejen dobrovolní hasiči. Ale právě od hasičů, stejně jako od ostatních příslušníků složek IZS, veřejnost obvykle očekává schopnost správně zareagovat v krizové situaci, a to i v době mimo službu.

Kurz se konal v prostorách obecního úřadu i v jeho zasněženém okolí. Časová dotace kurzu byla rozdělena do dopoledního a odpoledního bloku. Po krátkém úvodu na účastníky čekala úvodní simulace, v rámci které každý z nich nalezl v okolí úřadu zraněného pacienta v bezvědomí.

Tato praktická rozcvička byla dobrým odrazovým můstkem pro seznámení s univerzálním postupem „6 Z“ a probrání postupů zjištění základních životních funkcí a resuscitace dle současných doporučení Evropské resuscitační rady „ERC Guidelines 2015“. Kromě nácviků v menších skupinkách proběhly i další simulace, kdy tříčlenné týmy hasičů měly za úkol resuscitovat svého „gumového“ kolegu více než 15 minut, tedy do očekávaného příjezdu záchranné služby.

Po polední pauze účastníky čekalo několik video a audio ukázek, opět zaměřených hlavně na první pomoc při náhlé srdeční zástavě, včetně správné komunikace s dispečinkem linky 155.

Hlavní část odpoledního bloku tvořily cvičné zásahy (tzv. simulace), kdy hasiči ve dvojicích či samostatně řešili rozličné situace. Mimo jiné ve sklepě úřadu nalezli drogově závislou osobu s poruchou vědomí, ve sběrném dvoře na ně čekal dělník s masivním krvácením, v šatně SDH museli zachraňovat svého kolegu s náhlou bolestí na hrudi a ve svahu za budovou se brodili sněhem k hasičce, která se zřítila ze střechy. U každého ze zásahů následovala bezprostředně zpětná vazba od instruktora IPRK.

Krátce před čtvrtou hodinou kurz vyvrcholil závěrečnými dotazy, tématy na přání a předáním certifikátů absolventům. Každý účastník navíc obdržel malý praktický dárek užitečný při poskytování první pomoci.

Závěrem patří dík obci Malá Úpa za finanční podporu celého kurzu, instruktorům IPRK (www.PPprakticky.cz) za ochotu vypravit se za námi až na sever republiky a všem účastníkům za obětování svého volného času k tomu, aby se zdokonalili v poskytování první pomoci. Se všemi se budeme těšit na plánované pokračování kurzu, jak jinak, než opět „prakticky“.

Pavel Kindl – velitel jednotky SDH Malá Úpa