logo

Hasičští potápěči cvičili v prostředí nebezpečných látek

msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Ve dnech 15. 5. – 19. 5. a 22. 5. – 24. 5. 2017 proběhl v Brně specializační kurz příslušníků HZS ČR s kvalifikací potápěče, zaměřený na zásahy v prostředí kapalných nebezpečných látek. Jeho cílem bylo proškolit další potápěče pro práci se systémem povrchové dodávky do prostředí HAZMAT (HAZard MATerial). U HZS ČR se používá systém povrchové dodávky, který se skládá z potápěčské přilby, kufru pro rozvod vzduchu a komunikaci, přívodních hadic a zdroje vzduchu.

Účastníci kurzu byli vybráni z řad nejzkušenějších potápěčů HZS ČR s kvalifikací „Potápěč III“. První část výcviku proběhla na městském plaveckém stadionu. Během šest dnů trvajícího praktického výcviku, který následoval hned po úvodním dvoudenním bloku teoretické přípravy, se frekventanti kurzu seznámili s konstrukcí a obsluhou systému, sestávajícího ze speciálního suchého obleku se zvýšenou odolností vůči chemickým i biologickým látkám, přetlakové přilby, kufru pro komunikaci a dodávku dýchacího média a záložního dýchacího systému. Během zaměstnání, při němž potápěči plnili specifické úkoly pod hladinou, se všichni vystřídali, jak na pozici potápěče, tak na pozici operátora, supervisora a tendera. Jejich úkolem bylo poskytovat potápěči technickou podporu a dohled ze břehu. Pro přiblížení činnosti reálným podmínkám probíhala většina operací se zalepeným zorníkem, simulujícím nulovou viditelnost.

Vrcholem kurzu byl výcvik ve zcela reálných podmínkách. To se podařilo, s přispěním městských vodáren, které poskytly k výcviku technologickou část městské čistírny odpadních vod. Námětem cvičení byl zásah potápěče v aktivační nádrži s jeho následnou úplnou dekontaminací. Ta probíhala v dekontaminačním stanovišti Záchranného útvaru HZS ČR, instalovaném v těsné blízkosti nádrží na hranici tzv. nebezpečné zóny (což je prostor, do kterého by při ostrém zásahu mohli zasahující vstupovat pouze s vybavením příslušného stupně ochrany, závislého na charakteru konkrétní nebezpečné látky). Celý průběh cvičení byl pozorně sledován jak pracovníky vodáren, tak specialisty HZS ČR, kteří na základě svých zkušeností a poznatků vznesli podnětné náměty pro případný ostrý zásah.

Příslovečnou třešničkou na dortu se nakonec stala skutečná drobná oprava na míchadle jedné z nádrží, které se velmi profesionálně zhostil jeden z cvičících potápěčů, takže se podařil spojit výcvik s reálnou činností.

nprap. Milan Ňorek, HZS Jihomoravského kraje