logo

Integrované operační středisko

msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Integrované operační středisko koordinuje operační činnosti při dohledu nad veřejným pořádkem a bezpečností, dopravou a zvláštními opatřeními v souladu s mezinárodními závazky; koordinuje opatření pro mimořádné události a krizové stavy.

Integrované operační středisko odpovídá za hlásnou službu v policii; nepřetržité spojení s organizačními články krajského ředitelství a obvodních ředitelství vykonávajícími službu, koordinaci policejních sil a prostředků při narušení bezpečnostní situace; zabezpečuje součinnost s ostatními útvary policie, dalšími ozbrojenými složkami a složkami integrovaného záchranného systému, poskytování potřebné podpory policistům v souvislosti s plněním jejich služebních úkolů, včetně výdeje dat z evidencí, vedení přehledu o policejních silách a prostředcích ve výjezdových skupinách na místech trestných činů, přestupků, dopravních nehod a dalších závažných událostí, sdělení pátracích relací organizačním článkům krajského ředitelství a obvodních ředitelství a koordinaci neodkladných opatření souvisejících s pátráním po hledaných a pohřešovaných osobách a vozidlech, za sledování kamerových systémů, vyhodnocení obrazových informací a jejich archivaci.

PČR