logo

Jihomoravští celníci se společně s brněnskými strážníky zapojili do akce“JEHLA“

jhm msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Stále se zvyšující počet odhozených použitých injekčních stříkaček ve městech přiměl Městskou policii Brno k iniciaci vzniku speciální „Akce jehla“, do které se již před rokem zapojila i Celní správa České republiky. Akce probíhá i v dalších městech v republice.

Vzhledem k tomu, že městská policie nemá zákonné kompetence k šetření drogové problematiky, oslovila před časem Celní správu a Policii ČR s návrhem na spolupráci. Celní správa tak postupně získává informace a statistické údaje o výskytu odhozených injekčních stříkaček a může tak mapovat situaci ve městě.

V letošním roce se pracovníci celní správy opět připojí k hlídkám městské policie při sběru tohoto nebezpečného odpadu. Dalším krokem by pak měla být chemická analýza v celně-technické laboratoři. Z ní se specialisté pokusí získat informace o druhu omamných a psychotropních látek, které narkomani užívají a následně budou tyto informace využity k dalším šetřením.

Součinnostní akce proběhla ve čtvrtek 15. března ve vybraných lokalitách na území města Brna.

Strážníci v rámci akce posbírali v ulicích města 296 injekčních stříkaček.

por. Mgr. Lada Temňáková, Celní správa