logo

Karvinští strážníci se představili na tradiční akci pro děti

msk msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Strážníci Městské policie Karviná se systematicky věnují, mimo jiné, také práci s dětmi a mládeží. Chápou ji jako formu prevence před kriminalitou a dalšími společenskými patologiemi. Jedněmi z těchto aktivit jsou již tradiční předprázdninové akce zaměřené na bezpečnost dětí v následujících měsících prázdnin.

Dne 01. a 02. června 2015 proběhla v areálu Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje v Karviné – Fryštátě společná akce ZŠ a MŠ Prameny a Městské policie Karviná pod názvem „Prázdniny bez úrazu“.

Akce byla zaměřena na informování dětí před možnými riziky, která na ně číhají zvláště v období školního volna.

Kromě strážníků Městské policie Karviná ukázkami přispěli také hasiči Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, psovodi Policie České republiky a zdravotníci Českého červeného kříže Karviná.

Děti se dozvěděly, jak přivolat pomoc, jak reagovat při dopravní nehodě, ale hlavně jak se krizovým situacím vyhnout. Také si rozšířily své dovednosti v poskytování první pomoci při různých úrazech, či život ohrožujících situacích.

Zpestřením byly ukázky sebeobrany strážníků, výcviku psů Městské policie Karviná a Policie České republiky. Dále si děti prohlédly služební vozy, techniku a vybavení městských strážníků, hasičů a zdravotníků ČČK Karviná.

Mgr. Václav Ožana, MP Karviná