logo

Klidný předvánoční čas slánští profesionální hasiči nezažívají

stc msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Přestože v tomto období v mnoha firmách a podnicích pracovní tempo mírně uvadá, u záchranných složek se stále „jede“ v plném tempu. Příkladem mohou být slánští hasiči, kteří se v první polovině předposledního týdne roku skutečně nenudili.

V pondělí 18. prosince vše odstartovalo v 9:03 hodin prověřovací cvičení v Aquaparku ve Slaném, kde byl simulován únik 96% kyseliny sírové v technologickém prostoru. Při manipulaci došlo k pádu naskladněné nebezpečné látky a zasažení jednoho pracovníka, který zůstal zavalený pod barely. První se k události dostavila profesionální jednotka ze Slaného, která na místě postavila provizorní dekontaminační stanoviště a v přetlakových protichemických oblecích provedla průzkum prostoru. Rychlá obhlídka netrvala ani minutu a osoba byla nalezena, dekontaminována a ošetřena. Druhá fáze cvičení byla zaměřena na zastavení úniku chemikálie do kanalizace pomocí kanálových ucpávek a přečerpání kapalin membránovým a peristaltickým čerpadlem. Tato činnost už byla plně za podpory kladenské profesionální jednotky se střední předurčeností na nebezpečné látky.

V úterý 19. prosince v 8:03 hodin vyjela profesionální jednotka ze Slaného spolu s dobrovolnou jednotkou ze Zlonic k prověřovacímu cvičení na okraji obce, kde strom zavalil dělníka při kácení. První se na místo dostavila zlonická jednotka, která strom zajistila proti pohybu, odlehčila část stromu odřezáním a osobě poskytovala první pomoc. V tu chvíli se na místo dostavili profesionální hasiči ze Slaného, kteří vysokotlakými pneumatickými vaky strom nadzvedli, pomocí páteřové desky zraněného vyprostili a připravili pro následný transport.

Ve stejný den v 18:27 hodin se ozvalo troubení nákladních automobilů a bušení na vrata hasičské stanice ve Slaném. Několik desítek metrů od stanice došlo k explozivnímu hoření v garáži rodinného domu, odkud šlehaly desetimetrové plameny. Bleskový příjezd jednotky ve dvou minutách od oznámení události zabránil požáru roztékajícího se benzinu do kanalizace. Jednotka na místě zasahovala v dýchací technice dvěma vysokotlakými proudy s přimísením pěnidla. Po zahájení zásahu byl na místě nalezen popálený muž, který však v šoku zaběhl do domu a jednotka se jej ihned vydala hledat. Naštěstí byl po krátké chvilce nalezen a zachráněn. S popáleninami druhého stupně na třiceti procentech těla byl transportován na popáleninové centrum do nemocnice v Praze na Vinohradech. Následky požáru byly umocněny naměřenou výbušnou koncentrací v kanalizaci, což si vyžádalo uzavření celé Lázeňské ulice, nasazení ventilátorů dovezených ze stanic Kladno a Rakovník do výbušného prostředí a také povolání firmy Dekonta, která odčerpala kontaminovanou vodu.

Ve středu 20. prosince v 9:05 hodin se pak uskutečnilo taktické cvičení v obci Mšec, kde byla simulována dopravní nehoda se zaklíněnou osobou ve vozidle. Dodávkový automobil označený dle předpisů ADR převážel velké množství ropných hořlavých látek, které znečistily přilehlou vodní plochu. Na místo vyjely profesionální jednotky ze Slaného a Stochova, kterým na pomoc vyrazily dobrovolné jednotky ze Mšece a Nového Strašecí. Cvičení započala jednotka z Nového Strašecí, která pomocí hydraulického vyprošťovacího zařízení vyprostila zraněného řidiče. Místní hasiči ze Mšece se zase postarali o zamezení úniku látek z dodávky. Po dojezdu profesionálních jednotek byla vyproštěné osobě poskytnuta předlékařská pomoc a tepelný komfort. Po ošetření zraněného byl na vodní hladinu nasazen člun, připraveny norné stěny a sorpční materiál, kterými byla ropná skvrna ohraničena a zlikvidována.

npor. Ing. Martin Vondra, HZS Středočeského kraje