logo

Kontrola nelegálně pracujících cizinců na Plzeňsku odhalila problémy především ve spojení s pracovními agenturami

plk msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

​Celní úřad pro Plzeňský kraj provedl v rámci celorepublikové akce Factory 2018 zaměřené na nelegální zaměstnanost, která proběhla od 9.4. do 13.4. 2018, kontroly dvou firem, ve kterých pracuje velké množství pracovníků z jiných států. Celkem bylo zjištěno 191 zahraničních osob, u nichž nebyly splněny povinnosti, které ukládá zákon o zaměstnanosti.

Ve výrobní podniku v průmyslové zóně u Nýřan celní správa zjistila, že u 154 pracujících ze států EU, že jejich zaměstnavatelé, což jsou převážně pracovní agentury, nesplnily informační povinnost vůči úřadu práce. Ve druhé firmě na Tachovsku bylo zjištěno 37 zahraničních zaměstnanců, u kterých agentury nesplnily informační povinnost.

Všechna zjištěná porušení zákona bude celní správa předávat oblastnímu inspektorátu práce v Plzni ke správnímu řízení, ve kterém může být zaměstnavatelům za nesplnění informační povinnosti uložena pokuta až 100 000 Kč.

Na kontrolní akci spolupracovala s celním úřadem cizinecká policie, která kontrolovala osobní doklady a pobyt cizinců.

Akce probíhala napříč republikou, záběry z dalších akcí z dalších míst republiky zde:

Youtube Video
Podívat se na video
Youtube Video
Podívat se na video

Výsledky v roce 2017
Celní úřad pro Plzeňský kraj provedl v roce 2017 ve srovnání s ostatními krajskými celními úřady nejvyšší počet kontrol nelegální zaměstnanosti a zaznamenal nejvyšší počet nelegálně pracujících osob. Z provedených 88 kontrol bylo 58 kontrol s pozitivním výsledkem, což znamená, že celníci zjistili při kontrole porušení zákona o zaměstnanosti. V rámci 88 kontrol bylo zjištěno 143 cizinců bez platného povolení k zaměstnání a 190 občanů EU, u nichž nebyla ze strany zaměstnavatele splněna informační povinnost vůči úřadu práce. V roce 2017 zjistila celní správa v celé ČR celkem u 1480 osob porušení zákona o zaměstnanosti, přičemž z tohoto počtu bylo 333 osob zjištěno právě v Plzeňském kraji.

V Plzeňském kraji nachází pracovní příležitost velké množství občanů ze zemí EU i mimo EU. Plzeňský kraj je regionem, ve kterém se v posledních letech rozrůstají velké průmyslové zóny. Firmy, které v nich sídlí, se potýkají s nedostatkem pracovních sil a v podstatě se již neobejdou bez tzv. agenturních pracovníků, což jsou většinou cizinci a občané států EU. Největší počet kontrol byl proto zaměřen v Plzeňském kraji na zpracovatelský průmysl.

Kontroly nelegální zaměstnanosti cizinců dostala celní správa do kompetence po vstupu ČR do EU s účinností od října 2004.

por. Mgr. Jitka Blahutová, Celní správa