logo

Kontrolní akce „NORD“ byla zaměřená na nelegální přepravu drog a tabákových výrobků z Polska do Čech

pha msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

​Počátkem měsíce proběhla plánovaná třídenní kontrolní akce „NORD“ zaměřená na kontroly nelegální přepravy omamných a psychotropních látek a tabákových výrobků směřujících z Polska do Čech.

Celníci z pěti příhraničních regionů a Ústeckého kraje se zaměřili na intenzivní kontroly vozidel pohybujících se po pozemních komunikacích v rámci Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického, Olomouckého, Moravskoslezského a rovněž i Ústeckého kraje. Pod dohledem měli silnice směřující od hraničních přechodů s Polskem do vnitrozemí.

Technickou a personální podporu svým kolegům poskytli i celníci z Prahy, Středních Čech a Zlínského kraje. Uskutečněné akce se zúčastnilo celkem 256 příslušníků, kteří zkontrolovali 844 dopravních prostředků. V patnácti případech zjistili podezření z porušení právních předpisů v oblasti OPL, vybraných výrobků, veterinárního zboží, nedodržení bezpečnostní přestávky, překročení povolené hmotnosti vozidla aj.

Společně vybrali nedoplatky evidované v databázi CEPAN téměř za 15 000 Kč a dalších 15 500 na kaucích a pokutách z důvodu porušení předpisů při výkonu státního odborného dozoru v silniční dopravě.

Zajistili téměř 1 200 g kokainu v hodnotě 3 milionů korun a 796 ks tablet Cirrus, které jsou zneužívány při výrobě drog. Ze dvou nezákonných přeprav veterinárního zboží předali celníci 827 kg masa Státní veterinární správě. Zabránili předpokládanému úniku spotřebních daní ve výši 60 375 Kč ze zajištěných 20 litrů neznačeného lihu a lihovin, 4,8 kg tabáku a 17 000 ks nekolkovaných cigaret.

V Pardubickém kraji byl zadržen řidič, který řídil motorové vozidlo ve lhůtě zákazu řízení bez platných registračních značek a současně se dopustil maření výkonu úředního rozhodnutí, neboť nenastoupil do výkonu trestu odnětí svobody.

Celní správa se pravidelně zaměřuje na kontroly vnitrozemí z důvodu ochrany vnitřního trhu a zdraví osob.

kpt. Ing. Hana Prudičová, Celní správa