logo

Kontroloři Finanční a Celní správy kontrolovali na příhraničních tržnicích EET

plk msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Celní a finanční správa zahájila dne 12. 4. 2017 kontrolní akci zaměřenou na dodržování zákona o elektronické evidenci tržeb na příhraničních tržnicích.

Kontrolní akce probíhá současně na několika tržnicích ve čtyřech krajích sousedících s Německem.

Maloobchodní prodejci ve stáncích mají povinnost evidovat tržby od 1. 3. 2017, kdy začala 2. fáze EET.

V Plzeňském kraji kontrola proběhla na tržnici na Folmavě a na tržnici Svatá Kateřina před hraničním přechodem Rozvadov. Kontrolní akci na obou tržnicích provedlo celkem 42 kontrolorů – 30 celníků a 12 pracovníků finanční správy.

Kontroloři uskutečnili na obou tržnicích 19 kontrolních nákupů, při kterých jim v sedmi případech prodávající nevydal účtenku. Zjištěné případy budou řešeny ve správním řízení, ve kterém bude uložena peněžitá sankce podle závažnosti porušení zákona o EET.

Od 1. 12. 2016, kdy začal platit zákon o EET, bylo provedeno 21.577 kontrol, z toho ve 2.135 případech pracovníci celní správy a finanční správy, kteří vykonávají dozor nad EET, zjistili porušení zákona.

Kontrolní akce na příhraničních tržnicích dále pokračuje.
Celkové výsledky za všechny kraje, kde kontrola probíhá, zveřejní příští týden Generální ředitelství cel a Generální finanční ředitelství.

por. Mgr. Jitka Blahutová, Celní správa