logo

Královéhradečtí celníci odhalili dvanáct nelegálně pracujících cizinců

khk msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

V rámci součinnostní akce nazvané Fabrika odhalili královéhradečtí celníci ve spolupráci s policisty na Jičínsku dvanáct nelegálně zaměstnaných v oblasti kovovýroby.

V úterý 12. září vstoupila kontrolní skupina do výrobní haly, v níž cizinci pracovali. První z nich, jenž příslušníky ve stejnokroji uviděl, se snažil o jejich přítomnosti hlasitým pokřikem informovat své spolupracovníky. Ti postupně ve svižném tempu opouštěli svoji činnost a utíkali se skrýt. Jejich snahy však byly marné. Přesto, že se část zaměstnanců uzamkla v několika místnostech, majitel na výzvu dveře otevřel.

Celkem dvanáct mužů, jedenáct Ukrajinců a jeden občan Moldávie celníkům nepředložili platná pracovní povolení. Jeden přicestoval do České republiky na biometrický pas, jež ho opravňuje pobývat v zemích Evropské unie po dobu devadesáti dnů, avšak bez možnosti provozovat výdělečnou činnost. Jedenáct cizinců disponovalo polskými vízy a vzhledem ke skutečnosti, že do České republiky nebyli vysláni polským zaměstnavatelem, ani oni zde nemohli legálně pracovat.

U kontrolovaných osob si celníci zároveň ověřili, že se nenachází v evidenci dlužníků, například za pokuty v dopravě či za další přestupky, které udělují jiné státní orgány.

Celníci předali skupinku mužů odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje k dalšímu prověřování. Následně po provedení nezbytných úkonů případ předají k zahájení správního řízení Oblastnímu inspektorátu práce pro Královéhradecký kraj.

Ukrajinskému zaměstnavateli hrozí pokuta až do výše deseti milionů korun.

Královéhradečtí celníci zkontrolovali od počátku roku 2017 celkem 126 cizinců. Pracovní povolení nemělo 40 z nich. Jednalo se o občany Ukrajiny a Moldávie pracující převážně v kovovýrobě, stavebnictví, potravinářství, dřevovýrobě či provozovali práci v restauračních zařízeních.

por. Ing. Jitka Fajstavrová, Celní správa