logo

Královéhradečtí cizinečtí policisté odhalili při kontrolní akci 20 nelegálně zaměstnaných cizinců

khk msk olk zlk jhm pak khk vys lbk jhc ulk kvk plk pha stc

Několik hodin trvala důkladná kontrola režimu pobytu a zaměstnání cizinců na území republiky, za nimiž policisté vyrazili v uplynulých dnech přímo do jedné z místních továren.

Policisté odboru cizinecké policie se zaměřili zejména na kontrolu všech potřebných povolení. Na místě bylo zjištěno, že 20 z 31 kontrolovaných mužů a žen z Ukrajiny pracovalo bez příslušného pracovního povolení. Cizinci nepředložili policistům doklady opravňující k výkonu pracovní činnosti na území ČR. Dále devět z nich pobývalo na území republiky neoprávněně, a to vzhledem k překročení platnosti vyznačeného víza a tedy oprávněné doby pobytu na našem území. Celkem v daném závodě prošlo „rukama“ policistů 47 osob a z toho 31 cizinců. Důkladná kontrola byla provedena společně s inspektory Oblastního inspektorátu práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj.

Dvacet zajištěných cizinců bylo průběžně eskortováno k dalším úkonům, které policisté prováděli jednak v prostorách nedávno otevřené policejní služebny cizinecké policie v nedaleké Solnici, tak i v Hradci Králové, kde proběhlo shromáždění všech dalších potřebných úkonů k bezpečnému zjištění identity osob, jako například fotografování a daktyloskopie.

Se všemi zajištěnými osobami bylo zahájeno řízení o správním vyhoštění z území členských států EU. V současné době bylo již ve čtyřech případech rozhodnuto o vyhoštění, k nimž následně také došlo. U dalších případů, které budou ze strany policie uzavřeny v následujících dnech, dojde pravděpodobně ke stejnému rozhodnutí.

Z prováděných kontrol na území celého Královéhradeckého kraje vyplývá, že vedení výrobních závodů, v nichž cizinci vykonávají svou činnost, v drtivé většině případů netuší, že doklady, jimiž se cizí státní příslušníci prokazují, neodpovídají platné české či unijní legislativě. Cizinecká policie se při svých kontrolách setkává jak s případy, kdy pracovněprávní vztah vzniká mezi výrobním podnikem a samotným zájemcem o práci, tak i s případy, kdy jsou pracovníci zaměstnanci agentur, které tyto pracovní síly podnikům dodávají. Vzhledem ke zjištění možného pochybení ze strany zaměstnavatele, byl podán podnět Oblastnímu inspektorátu práce pro Královéhradecký kraj. Důvodné podezření z pochybení se týká rovněž zprostředkovatele, který zaměstnance do daného podniku dodal.

Výběr ze statistiky za rok 2017:
Za devět měsíců letošního roku policisté cizinecké policie zkontrolovali v rámci Královéhradeckého kraje více jak 18 000 cizích státních příslušníků. Kontroly byly prováděny jak v ubytovnách, a to v celkem v 1300 případech, tak v téměř 800 případech v objektech pro výdělečnou činnost. V dalších téměř 3000 případech kontrol, policisté navštívili tzv. ostatní objekty, kterými jsou například nádraží a stavby. V 30 případech prováděných kontrol se policistům cizinci prokazovali padělaným dokladem. Policisté tedy jejich jednání řešili jako trestný čin „Padělání a pozměnění veřejné listiny“. Tito cizinci ve všech případech skončili v krátké době před soudem.

Odbor cizinecké policie Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje bude průběžně a namátkově v těchto kontrolách i nadále pokračovat, a to nejen na Rychnovsku, ale i v jiných průmyslových lokalitách, firmách a výrobních podnicích napříč celým krajem. Důraz bude kladen nejen na kontrolu cizinců ve výrobních závodech, ale také v ubytovacích zařízeních. Významným pomocníkem policistům při provádění uvedených kontrol byl a je přístroj s názvem PSION, což je moderní mobilní lustrační zařízení.

Jak bylo v úvodu zmíněno, část cizinců putovala na služebnu cizinecké policie v Solnici, která je od svého otevření v „plném“ nasazení a poskytuje tak zázemí a prostor pro výkon určitých policejních činností nejen cizineckým policistům. Výše uvedená kontrolní akce je jedním z kroků řešení bezpečnostní situace na Rychnovsku ve vztahu ke značnému nárůstu pracujících cizinců. Dalším z bodů programu řešení bezpečnostní situace je výkon společných hlídek s polskou policií na našem území.

Společná setkání zástupců vedení obou policií je dalším z příkladů bodů programu řešení bezpečnostní situace.

mjr. Bc. Jan Čížkovský, Policie ČR